Pozemok, sad o… výmere 1200 m2 v okrese Poltár. CENA: 6 000,00 EUR

  • Lokalita České Brezovo
  • Rozloha 1 160 m2