KONCEPT LIVING

Úlohou každého inzertného nástroja je oslovenie čo najväčšieho množstva potenciálnych nákupcov tovarov a služieb a optimalizácia vynaložených prostriedkov inzerentov. Koncept LIVING je realitným projektom s inovatívnym prístupom k inzercii nehnuteľností, ktorého hlavným cieľom je združovanie silných mediálnych partnerov, ktorí disponujú nie len vysokým počtom stálych návštevníkov ich webových riešení, ale aj značnou mediálnou silou na ich dennodennú propagáciu.

Dlhodobo najsilnejšími partnermi sú v tomto zmysle vydavateľstvá a práve preto koncept LIVING odštartoval svoje pôsobenie na portáloch periodík SME, Hospodárske noviny a The Slovak Spectator, ktoré navštívi mesačne vyše milióna užívateľov. V krátkom časovom slede ich nasledoval portál na doméne Cas.sk - produkt vydavateľského domu Ringier Slovakia, a projekt m2.sk vytvorený pre najznámejší portál na Slovensku so silnou užívateľskou základňou – notoricky známy Zoznam.sk. Koncept LIVING tak otvoril prvé brány multtiportálovej platformy, ktorej cieľom je sprístupniť nákupcom inzertného priestoru na slovenskom realitnom trhu najširšie spektrum relevantných mediálnych partnerov v histórii.

Súčasní partneri a ich médiá na platforme LIVING

Portál reality.SME.sk už dnes nie je potrebné takmer nikomu predstavovať. Päť rokov neustáleho rastu, vyše 1300 inzerujúcich spoločností, mesačne vyše 200.000 návštev, Google PageRank 6, stabilný partner mediálnych agentúr a najobľúbenejší realitný nástroj tisícov návštevníkov slovenského internetu. Portál ponúka široké možnosti prezentácie realitných projektov komerčného aj privátneho zamerania.

Nový realitný portál špecializovaného periodika The Slovak Spectator, oslovujúceho predovšetkým čitateľov z radov anglicky hovoriacej populácie žijúcej na Slovensku resp. zaujímajúcej sa o našu rýchlo rozvíjajúcu sa ekonomiku, je od 1. mája 2008 k dispozícii návštevníkom stránok na doméne www.living.Spectator.sk ako jediný zástupca podobného zamerania a cieľovej skupiny na Slovensku. Portál ponúka čitateľom kompletnú databázu nehnuteľností platformy LIVING v anglickom jazyku, pričom preklad inzercie je zabezpečovaný samotnou platformou.

Pre špecializovaný denník Hospodárske noviny bol v rámci rodiny LIVING vytvorený nový internetový portál living.HNonline.sk, ktorého úlohou je oslovovať od 1. mája 2008 predovšetkým čitateľov z radov podnikateľov a členov stredného a vrcholového manažmentu popredných firiem pôsobiacich na slovenskom trhu. Vzhľadom na cieľovú skupinu bude na portáli prezentovaná predovšetkým inzercia súvisiaca s nebytovými priestormi, nehnuteľnosťami investičného charakteru a luxusnými obytnými priestormi. Špeciálnu pozornosť bude tento portál venovať predovšetkým developerským projektom, polyfunkčným objektom a businesscentrám.

Zástupcom printovej sféry, z dielne vydavateľstva EcoPress,a.s., je špecializovaná príloha Hospodárskych novín pre segment bývania, realít a developmentu s názvom HN Reality, ktorá spolupracuje s platformou LIVING v intenciách sprostredkovania printovej reklamy štandardnou obchodnou agendou, ale aj priamym predajom a umiestnením printovej inzercie prostredníctvom webového rozhrania. Táto plnofarebná mesačná publikácia je zameraná najmä na najnovšie trendy z oblasti bývania, stavebnú problematiku, bývanie a financovanie, rady a tipy pre čitateľov. Stranový rozsah prílohy je 48 strán, s nákladom 25 000 ks vkladaných do dennika HN a 7500 ks samostatne predajných publikácií.

Využite mediálny priestor, ktorý Vám ponúka platforma LIVING a odprezentujte svoje projekty a portfólio nehnuteľností vo všetkých ním sprístupnených médiách.