Dražba rodinného… domu, Príbelce

  • Lokalita Príbelce
  • Rozloha 158 m2