rovinatý pozemok o… výmere 13,56 ára v obci Malé Zálužie

  • Lokalita Malé Zálužie
  • Rozloha 1 356 m2