Starší vidiecky dom… s veľkou záhradou 1160 m2, víkendová chatka, České Brezovo. CENA: 16 500,00 EUR

  • Lokalita České Brezovo
  • Rozloha 150 m2