Hotel... penzion, Podhájska, 1 m², Novostavba

  • Lokalita Podhájska
  • Rozloha 1 m2 | 1 159 m2