Orná pôda... Pavlovce nad Uhom, 250000 m²

  • Lokalita Pavlovce nad Uhom
  • Rozloha 1 m2 | 250 000 m2