Trvalý trávnatý porast... Stránske, 1519 m²

  • Lokalita Stránske
  • Rozloha 1 519 m2