Orná pôda... Ješkova Ves, 202857 m²

  • Lokalita Ješkova Ves
  • Rozloha 202 857 m2