Prenájom časti… spevnenej manipulačnej plochy o výmere 1 132 m2 v k.ú. Malé Bošany

  • Lokalita Bošany
  • Rozloha 1 132 m2