Záhrada... Bobot, 850 m²

  • Lokalita Bobot
  • Rozloha 850 m2