Stavebné pozemky… Púchove v obci Dolné Kočkovce

  • Lokalita Púchov
  • Rozloha 578 m2