Hospodárstvo s… veľkým pozemkom (1,4 ha) vo východnej časti Krupinskej planiny

  • Lokalita Veľký Lom
  • Rozloha 70 m2