Dražbu… spoluvlastníckeho podielu vo výške 1/2 k pozemku v Strážskom

  • Lokalita Strážske
  • Ulica Mierová
  • Rozloha 384 m2