Exkluzívne! Pozemok… v tichej obci Havka

  • Lokalita Havka
  • Rozloha 1 290 m2