Veľký stavebný… pozemok,1049 m2, Feketeerdő, Maďarsko.

  • Lokalita Feketeerdo