Orná pôda... Mlynica, 3739 m²

  • Lokalita Mlynica
  • Rozloha 3 739 m2