Orná pôda... Horný Vadičov, 2247 m²

  • Lokalita Horný Vadičov
  • Rozloha 2 247 m2