Pozemok so starým… domom v tichej uličke, Jakubovany

  • Lokalita Jakubovany
  • Rozloha 1 260 m2