Orná pôda... Holiša, 700 m²

  • Lokalita Holiša
  • Rozloha 700 m2