Orná pôda... Chropov, 6268 m²

  • Lokalita Chropov
  • Rozloha 1 m2 | 6 268 m2