Pieskovcové pivnice… Slovenské Ďarmoty- zmenená cena

  • Lokalita Slovenské Ďarmoty
  • Rozloha 1 505 m2