Pozemok v… intraviláne obce Poniky – časť Ponická Huta

  • Lokalita Poniky