EXKLUZIVNE: Pozemok… pre rodinný dom, Horné Pršany, B.Bystrica

  • Lokalita Horné Pršany
  • Ulica Horné Pršany