logo reality.sme.sk

Pozemok v priemyselnej časti Sniny ID: RE0003188-19-000131

Lokalita: Snina
Ulica: Stakčínska
Obytná plocha: 1 420 m2
Minimálna výmera pozemku: 1 420 m2
Dátum pridania: 25.11.2019
1 420 m2

Pozemok v priemyselnej časti Sniny

Popis nehnuteľnosti

Ide o pozemok nachádzajúci sa vo východnej okrajovej časti mesta Snina, na ploche v blízkosti areálov priemyselnej výroby a skladov. Pozemok je pokrytý krovím, náletovým porastom. Doteraz nie je využívaný. V minulosti bola na ňom vedená koľajová trať zo Sniny, cez výrobný závod Vihorlat Snina do obce Stakčín. V súčasnosti je trať zrušená a zdemontovaná. Prístup k nemu vedie cez pozemky tretích osôb.

Podmienky ponukového konania vrátane vyvolávacej ceny sú zverejnené na www.zsr.sk v časti VEREJNOSŤ A MÉDIÁ, SLUŽBY VEREJNOSTI, Predaj a Prenájom majetku.

UPOZORNENIE - obmedzenia a povinnosti súvisiace s prevodom sú uvedené aj v tlačive "CENOVÝ NÁVRH" umiestnenom v inzercii ŽSR (www.zsr-reality.sk).

Kontakt: JUDr. Stanislava Šureková, 02/20 29 59 57, email: surekova.stanislava@zsr.sk

ďalšie parametre nehnuteľnosti

Kontaktné údaje

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava

Lukáš Augustín