logo reality.sme.sk

Pripravujeme opakovanú dražbu exkluzívnej rodinnej vily v obci Borinka s tenisovým kurtom, jazierkom, bazénom a saunou !!! ID: RE0004163-19-000082

Lokalita: Borinka
Obytná plocha: 742 m2
Stav nehnuteľnosti: Pôvodný stav
Minimálna výmera pozemku: 5 378 m2
Dátum pridania: 15.11.2019
742 m2
592 000,00

Pripravujeme opakovanú dražbu exkluzívnej rodinnej vily v obci Borinka s tenisovým kurtom, jazierkom, bazénom a saunou !!!

Popis nehnuteľnosti

Miesto opakovanej dražby: priestory AUKČNEJ SPOLOČNOSTI s.r.o., Kopčianska ul. č. 10, Bratislava, (objekt Vienna Gate, 14. posch., nebytový priestor č. A 261)

Cena podľa znaleckého posudku: 592000,- EUR
Najnižšie podanie: 592000,- EUR
Minimálne prihodenie: 200,- EUR
Výška dražobnej zábezpeky: 45000,- EUR

Prvá obhliadka: 27.11.2019 08:30; pred rodinným domov so súpisným č. 338 v obci Borinka.

Druhá obhliadka: 12.12.2019 09:00; pred rodinným domov so súpisným č. 338 v obci Borinka.

Predmet opakovanej dražby:
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k. ú. Borinka, obec Borinka, okres Malacky, zapísané na LV č. 1078, vedenom Okresným úradom Malacky, katastrálny odbor a to konkrétne:
rodinný dom so súpisným číslom 338, s prísl. postavený na pozemku parc. registra „C“ č. 1278/12 o výmere 331 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
pozemok parc. registra „C“ č. 1278/4 o výmere 51 m², druh pozemku: trvalý trávny porast,
pozemok parc. registra „C“ č. 1278/5 o výmere 58 m², druh pozemku: trvalý trávny porast,
pozemok parc. registra „C“ č. 1278/7 o výmere 544 m², druh pozemku: trvalý trávny porast,
pozemok parc. registra „C“ č. 1278/9 o výmere 2066 m², druh pozemku: orná pôda,
pozemok parc. registra „C“ č. 1278/12 o výmere 331 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
pozemok parc. registra „C“ č. 1279/1 o výmere 699 m², druh pozemku: trvalý trávny porast,
pozemok parc. registra „C“ č. 1279/6 o výmere 125 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
pozemok parc. registra „C“ č. 1279/10 o výmere 1504 m², druh pozemku: trvalý trávny porast. 

Opis predmetu opakovanej dražby:
Rodinný dom je samostatne stojaci dom v uličnom rade rodinných domov v obci Borinka. Rodinný dom je nepravidelného pôdorysného tvaru, trojpodlažný, čiastočne podpivničený (cca ¼ zastavanej plochy), podkrovie v sedlovej streche je dvojúrovňové. Prístup k rodinnému domu je cez bráničku alebo bránu na diaľkové ovládanie, priamo po spevnenej prístupovej komunikácii. Začiatok užívania domu je rok 2001. Predpokladaná základná životnosť domu je 100 rokov. Dispozičné riešenie:1.PP - technická miestnosť s technickým zariadením bazénaZastavaná plocha je: 71,3 m2. 1. NP - dvojgaráž, závetrie s predsadenými schodmi, práčovňa, vstupná hala, schodisko, WC, šatník, chodba, kuchyňa, komora, jedálenský kút, obývacia izba s krbom, schodisko na galériu, sauna s príslušenstvom, chodba, izba – relaxačná miestnosť, WC, bazénová hala, terasaZastavaná plocha je: 342,2 m2. Podkrovie - galéria, 2 x izba so šatníkom, 1 x izba s balkónom (1,2 x 2,5m) a 1 x kúpeľňa, 1 x kúpeľňa, 1 x izba s kúpeľňouZastavaná plocha je: 198,9 m2. 2. úroveň podkrovia - izba, schodisko, povalový priestorZastavaná plocha je: 76,3 m2. Technicko – konštrukčné riešenie:Zakladanie je realizované na betónových základových pásoch s izoláciou proti zemnej vlhkosti. Zvislá nosná konštrukcia suterénneho muriva je z betónu s tlakovou hydroizoláciou. Murivo v nadzemnej časti je z pálenej tehly Porotherm o hr. 440 mm. Strop je železobetónový. Zastrešenie je dreveným sedlovým krovom s betónovou škridlou Bramac. Vonkajšia povrchová úprava zvislých častí obvodových konštrukcií je na báze brizolitových omietok, so soklom z kabrinca do výšky 0,5 m. Oplechovanie je z medeného plechu, ríny a zvody sú z poplastovaného materiálu ranila v medenom odtieni. Okná sú drevené europrofily s izolačným dvojsklom s vnútornými hliníkovými žalúziami. V strešnej rovine sú osadené strešné okná typu Velux. Interiérové dvere sú atypické - drevené profilované, plné alebo presklené, osadené v drevenej zárubni. Vnútorné omietky sú stierkové s náterom. Podlahy obytných miestností tvoria celoplošné parkety, v niektorých izbách sú prekryté kobercom. Podlahy sociálneho príslušenstva tvorí keramická dlažba a obklady, sanita je vyššieho štandardu. Kuchynská linka je na báze dreva v kombinácii s povrchovou úpravou dreva, nerezovým dvojdrezom s pákovou batériou a zabudovanými spotrebičmi v nadštandardnom vyhotovení. V obývacej izbe je umiestnený krb. Vykurovanie a TÚV sú zabezpečené cez oceľové radiátory z plynového kotla Vailant, umiestneného v práčovni na 1. NP. V prízemí je vykurovanie zabezpečené podlahovým kúrením, v kombinácii s dvomi jednotkami vzduchotechnického zariadenia (v obývacej izbe a v jedálni). Dom má zabezpečovacie zariadenie, vnútorný bazén a saunu. Dom je napojený na verejné inžinierske siete – voda, kanalizácia, plyn a elektro. Zastavaná plocha domu je 342,20 m2 a celková úžitková plocha domu je 617,30 m2. Príslušenstvo predmetu dražby tvorí najmä:  
Záhradný domček na pozemku parc. reg. „C“ č. 1278/9, k. ú. BorinkaDrobná stavba – záhradný domček je prízemný objekt s čiastočným podzemným podlažím, ktorý bol daný do užívania v roku 1980. Do domčeka sa vchádza samostatným vchodom priamo z pozemku, ktorý je využívaný prevažne ako sklad náradia. Základy sú betónové pásy bez podmurovky. Okno je jednoduché, drevené. Životnosť stavby je odhadovaná na 40 rokov.Zastavaná plocha PP je 4 m2.Zastavaná plocha NP je 18,55 m2. 
Plot - tenisový kurtPo celej dĺžke pozemku z východnej strany je oplotenie z plného muriva do výšky 2,0 m. V úrovni tenisového kurtu je oplotenie vo výške 3,0 m s nadstavením 1,0 m z drôteného poplastovaného pletiva. Oplotenie ostatnej časti pozemku je vo výške cca 2,0 m na oceľových stĺpikoch s poplastovaným drôteným pletivom, v dotyku s komunikáciou je 2 x bránka. Základ oplotenia je betónový priebežný prah. Tenisový kurt bol daný do užívania v roku 2004.Zastavaná plocha je 684 m2. 
Záhradné jazierkoDo užívania bolo dané v roku 2003. Zastavaná plocha je 75 m2. 
Altánok Do užívania bol daný v roku 2003. Zastavaná plocha je 31,36 m2. Opis predmetu dražby bol prevzatý zo znaleckého posudku č. 51/2013 Ing. Michaely Dírerovej.Predmet dražby sa celkovo nachádza vo veľmi dobrom stave.

ďalšie parametre nehnuteľnosti

Kanalizácia:

Marek Piršel

zobraziť telefón