logo reality.sme.sk

DUPOS - Dražba rodinného domu - Horné Otrokovce - 2. kolo ID: RE0001101-19-000138

Lokalita: Horné Otrokovce
Stav nehnuteľnosti: Pôvodný stav
Minimálna výmera pozemku: 551 m2
Dátum pridania: 03.10.2019

DUPOS - Dražba rodinného domu - Horné Otrokovce - 2. kolo

Popis nehnuteľnosti

2. kolo dražby - Zľava


Rodinný dom sa nachádza v intraviláne obce Horné Otrokovce, na južnom okraji zastavaného územia obce v zástavbe starších rodinných domov. Vzdialenosť do centra obce je cca 500 m, vzdialenosť do okresného mesta Hlohovec je cca 10,0 km.


Rodinný dom je čiastočne podpivničený, s jedným nadzemným podlažím. Spolu so susedným objektom rodinného domu na parc.č.472/1 tvorí dvojdom, pričom tieto dva domy majú spoločnú strechu a nie sú rozdelené nosnými múrmi. Dom bol daný do užívania v roku 1966 a v roku 1984 bola zrealizovaná prístavba zadnej časti domu. Suterén dispozične pozostáva z kotolne a skladových priestorov. Prízemie dispozične pozostáva z kuchyne, štyroch obytných miestností, dvoch chodieb, kúpeľne, WC, komory a skladu. Rodinný dom je zrealizovaný na betónových pásových základoch, zvislé obvodové konštrukcie sú zrealizované ako murované tehlové, resp. zo škvárových kvádrov s celkovou hrúbkou prevažne do 500 mm. Vnútorné nosné múry ako aj deliace konštrukcie sú taktiež murované. Strop je drevený trámový s rovným podhľadom, strop nad suterénom je betónový monolitický. Strecha je valbová, pokrytá pálenou krytinou. Na prístavbe je strecha plochá, pokrytá natavovanými pásmi. Klampiarske konštrukcie sú úplné z pozinkovaného plechu. Vonkajšie úpravy povrchov sú riešené prevažne ako brizolitové omietky. Vnútorné úpravy povrchov sú riešené ako hladké vápenné omietky (výrazne poškodené plesňami). Keramické obklady sa nachádzajú v kúpeľni a vo WC.


Suterén


Podlahy sú betónové. Vnútorné omietky sú hladké vápenné poškodené vlhkosťou. Okná sú jednoduché oceľové, vstupné dvere drevené. V kotolni sa nachádza kotol na tuhé palivo - nefunkčný a elektrický zásobníkový ohrievač vody.


Prízemie


Podlahy obytných miestností sú riešené prevažne ako PVC podlahové krytiny (poškodené plesňou), v ostatných miestnostiach sú prevažne keramické dlažby, v kuchyni drevená palubovka - poškodená. Okná sú drevené zdvojené, vstupné dvere drevné, vnútorné dvere drevené s výplňou v pôvodných drevených zárubniach. Kuchynská linka (pôvodná), dĺžky cca 3,0 m sa nachádza v kuchyni. V linke je zabudovaný plynový sporák s elektrickou rúrou a smaltovaný drez. V kúpeľni je umiestnené keramické umývadlo a smaltovaná obmurovaná vaňa. Vo WC sa nachádza záchod Kombi z roku 2010. Vykurovanie je riešené ako lokálne, štyrmi kusmi plynových vykurovacích telies GAMAT.


Rodinný dom je vybavený rozvodmi vody, TÚV, kanalizácie, zemného plynu a NN. Dom je pripojený na verejné rozvody vody, kanalizácie a zemného plynu. Pripojenie na rozvody NN je zrealizované zo susedného rodinného domu bez vlastnej prípojky a NN.


Technický stav je veľmi zlý. Vnútorné povrchové úpravy sú na mnohých miestach poškodené plesňami. Tak isto aj podlahy pod PVC krytinami sú zavlhnuté a poškodené plesňou. Nadmerná vnútorná vlhkosť je spôsobená zemnou vlhkosťou a pravdepodobne aj zatekaním cez poškodenú strechu.


Hospodárska budova na parc.č.472/8


Za rodinným domom s.č. 243 sa nachádza hospodárska budova. Je v nej umiestnený priestor na garážovanie, letná kuchyňa a skladové priestory.


Objekt je zrealizovaný ako murovaný z plynosilikátových tvárnic, na betónových základoch. Strecha je plochá, pokrytá natavovacími asfaltovými pásmi, strop je betónový monolitický. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Vonkajšie omietky sú brizolitové - poškodené, vnútorné povrchové úpravy sú prevažne vápenné omietky. Podlaha je hrubá betónová. Dvere sú drevené, okná jednoduché drevené, garážové vráta plechové otváravé - poškodené. V objekte sa nachádza nefunkčné umývadlo. V objekte sú zrealizované vnútorné rozvody vody, kanalizácie a NN. Technický stav objektu je veľmi zlý, nie je na ňom vykonávaná pravidelná údržba.
Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.


Informácie o dražbe:


číslo dražby: DD 5a/2019

predmet dražby: rodinný dom s pozemkom


dátum konania dražby: dňa 03.02.2020
čas konania dražby: 09:00 hod.
Miesto konania dražby: M. Sch. Trnavského 6, 917 01 Trnava, v aukčnej sieni nachádzajúcej sa v pivničných priestoroch budovy č. 6


Najnižšie podanie: 15 675 eur
Dražobná zábezpeka: 4 000 eur

Číslo účtu: Var. symbol: 52019

termín prvej obhliadky: dňa 16.01.2020 o 10:00
termín druhej obhliadky: dňa 27.01.2020 o 10:00 hod.

Cena stanovená znaleckým posudkom: 20 900 eur

ďalšie parametre nehnuteľnosti

Kontaktné údaje

DUPOS reality network s.r.o.

Miloš Brezina

zobraziť telefón