logo reality.sme.sk

ADRID REAL PREDAJ: BYTY LIMBACH - LUXUS, KTORÝ SI MôŽETE DOVOLIŤ ID: RE0002706-19-000016

Lokalita: Limbach
Ulica: Gaštanová
Obytná plocha: 95,65 m2
Stav nehnuteľnosti: Novostavba
Dátum pridania: 02.10.2019
95,65 m2
151 580,00

ADRID REAL PREDAJ: BYTY LIMBACH - LUXUS, KTORÝ SI MôŽETE DOVOLIŤ

Popis nehnuteľnosti

"Budúcnosť začína dnes, nie zajtra." - Ján Pavol II.

Luxusné bývanie na úpätí Malých Karpát ponúka priestranné dvoj- & troj-izbové byty so záhradkou a/alebo terasou.
Rezervujte si Váš nový domov UŽ TERAZ.

POPIS PROJEKTU:
Bytový dom Toscana je situovaný na jednom z najkrajších pozemkov v obci na južných svahoch nad obytnou zónou Machergut I. s prekrásnym výhľadom na vinohradnícku oblasť. Projekt ponúka na svojich dvoch podlažiach šesť bytov, čo dodáva maximálnu intimitu všetkým svojim obyvateľom. Každý z bytov disponuje svojou vlastnou záhradou, pivnicou & dvoma parkovacími miestami. Trojizbové byty ponúkajú taktiež priestranné terasy s prekrásnym výhľadom na okolitú prírodu.
Bytový dom je postavený z obvodového muriva YTONG 300mm, bude zateplený polystyrénom 100mm a dokočený vodeodolnou farebnou omietkou BAUMIT. Strechu pokrýva krytina BRAMAC. Na každej zo záhrad budú dokončené terénne úpravy a chodníky a parkovacie miesta budú upravené zámkovou dlažbou.

PONUKA BYTOV:
Projekt Toscana ponúka vo svojej I.etape 4 dvoj-izbové a 2 troj-izbové byty. Dvoj-izbové byty sú ponúkané s rozlohou 75,79 - 95,65m2, z čoho je plocha pivnice 4,86-20,82m2, v závislosti od konrétneho bytu a navyše každý byt má svoju vlastnú záhradu o veľkosti 135,2 - 177,1m2. Dva troj-izbové byty sa predávajú s plochou cca 113m2, pivnicami, terasami 41,61m2 a samostatnými záhradmi. Ku každému z bytov prináležia dve parkovacie miesta.

VYBAVENIE & ODOVZDANIE BYTOV:
Projekt je navrhnutý a stavený z kvalitných materiálov. Predpokladaný termín odovzdávania bytov je apríl 2020 a budú odovzdané ako holobyty, čo predstavuje dokončené vnútorné inštalácie, betónové potery, elektrický výhrev podláh, vnútorné omietky, penatráciu a 2x biely náter, kompletáž elekroinštalácii (záskuvky a vypínače), vstupné dvere, balkónové dvere, okná (6 komorové, izolačné 3-sklo) & parapety.

POPIS LOKALITY:
Limbach je vinohradníckou obcou na južnom podhorí Malých Karpát a leží západne od mesta Pezinok, do ktorého sa dostanete pohodlne autom do 10 minút. Stal sa obľúbenou lokalitou aj vďaka výhodnej polohe a ľahkej dostupnosti do Bratislavy, ktorá je vzdialená iba 20km.
Obec Limbach disponuje plnou občianskou vybavenosťou a posledné desaťročia sa stala vyhľadávanou lokalitou pre náročných, ktorí sa rozhodli opustiť ruch mesta , bývať na pokojnom vidieku, ale zároveň sa rýchlo dopraviť do obľúbeného okresného mesta Pezinok a tiež hlavného mesta.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"The future begins today, not tomorrow." - John Paul II.

Luxury living at the foot of the Little Carpathians offers spacious two- & three-room apartments with a garden and / or terrace.
Book your new home NOW.

PROJECT DESCRIPTION:
Residential house Toscana is situated on one of the most beautiful land in the village on the southern slopes above the residential zone Machergut I. with a beautiful view of the wine region. The project offers six apartments on its two floors, giving maximum intimacy to all its residents. Each apartment has its own garden, cellar & two parking spaces. The three-room apartments also offer spacious terraces with beautiful views of the surrounding countryside.
Residential house is built from peripheral masonry YTONG 300mm, will be insulated with polystyrene 100mm and finished with waterproof colored plaster BAUMIT. The roof is covered with BRAMAC. Landscaping will be completed in each of the gardens and pavements and parking spaces will be treated with interlocking pavement.

APARTMENTS OFFER:
Project Toscana offers in its first stage 4 two-room and 2 three-room apartments. Two-room apartments are offered with an area of ​​75.79 - 95.65m2, of which the cellar area is 4.86-20.82m2, depending on the particular apartment and each apartment has its own garden of 135.2 - 177, 1 m2. Two three-room apartments are sold with an area of ​​about 113 square meters, cellars, terraces 41.61 square meters and separate gardens. Each apartment has two parking spaces.

FURNISHING & HANDING OVER OF THE APARTMENTS:
The project is designed and built from quality materials. The expected date of handing over the apartments is April 2020 and will be handed over as unfurnished flats, which means completed indoor installations, concrete screeds, electric floor heating, interior plaster, primer and 2x white paint, electrical installation (plugs and switches), entrance doors, balcony doors, windows (6-chamber, insulating 3-glass) & window sills.

LOCATION DESCRIPTION:
Limbach is a wine-growing village on the southern foothills of the Little Carpathians and lies west of the town of Pezinok, which can be reached easily by car within 10 minutes. It has become a popular location thanks to its convenient location and easy access to Bratislava, which is only 20km away.
The village of Limbach has full civic amenities and in recent decades it has become a sought-after location for demanding people who have decided to leave the hustle and bustle of the city, live in a quiet countryside, but also quickly get to the popular district town of Pezinok and capital.

ďalšie parametre nehnuteľnosti

Poschodie: 1 / 2
Rok výstavby: 2019
Konštrukcia objektu: Zmiešaná

Kontaktné údaje

ADRID REAL s.r.o.

Martina Miklenčičová

zobraziť telefón