logo reality.sme.sk

Prenájom časti pozemkovej plochy o výmere 578 m2 v k.ú. Ivanka pri Dunaji za účelom zriadenia záheady na drobnú pestovateľskú činnosť ID: RE0003188-19-000081

Lokalita: Ivanka pri Dunaji
Obytná plocha: 578 m2
Minimálna výmera pozemku: 578 m2
Dátum pridania: 09.06.2019
578 m2
24,08 / mesačne

Prenájom časti pozemkovej plochy o výmere 578 m2 v k.ú. Ivanka pri Dunaji za účelom zriadenia záheady na drobnú pestovateľskú činnosť

Popis nehnuteľnosti

Pozemková plocha - časť p.č. 504/1 druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria v k.ú. Ivanka pri Dunaji. Pozemok vedený na LV č. 1292.

ďalšie parametre nehnuteľnosti

Kontaktné údaje

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava

Adriana Csányiová

zobraziť telefón