logo reality.sme.sk

Prenájom časti pozemkovej plochy o výmere 547,00 m2 v k.ú. Ivanka pri Dunaji za účelom zriadenia záhrady na drobnú pestovateľskú činnosť ID: RE0003188-19-000079

Lokalita: Ivanka pri Dunaji
Obytná plocha: 547 m2
Minimálna výmera pozemku: 547 m2
Dátum pridania: 09.06.2019
547 m2
22,79 / mesačne

Prenájom časti pozemkovej plochy o výmere 547,00 m2 v k.ú. Ivanka pri Dunaji za účelom zriadenia záhrady na drobnú pestovateľskú činnosť

Popis nehnuteľnosti

Pozemková plocha - časť p.č. 504/1 druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria v k.ú. Ivanka pri Dunaji. Pozemok vedený na LV 1292

ďalšie parametre nehnuteľnosti

Kontaktné údaje

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava

Adriana Csányiová

zobraziť telefón