logo reality.sme.sk

k. ú. Vajnory - prenájom pozemku o výmere 1 509 m2 ID: RE0003188-19-000073

Lokalita: Bratislava - Vajnory
Ulica: Roľnícka
Obytná plocha: 1 509 m2
Minimálna výmera pozemku: 1 509 m2
Dátum pridania: 09.06.2019
1 509 m2

k. ú. Vajnory - prenájom pozemku o výmere 1 509 m2

Popis nehnuteľnosti

Železnice Slovenskej republiky Bratislava, v skrátenej forme "ŽSR" ponúkajú na prenájom formou ponukového konania pozemok C KN parcela č. 2838, druh pozemku: ostatné plochy o výmere 1509 m2, v k. ú. Vajnory, LV č. 1613.
Podmienky ponukového konania vrátane vyvolávacej ceny sú zverejnené na www.zsr.sk v časti Majetok ŽSR, Prenájom a predaj majetku.
Kontakt: Ing. Rudolf Sisák 02/2029 5712, sisak.rudolf@zsr.sk

ďalšie parametre nehnuteľnosti

Kontaktné údaje

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava

Rudolf Sisák