logo reality.sme.sk

prenájom pozemku ŽSR na záhradkárske účely v k.ú. Nána -diel č.9 ID: RE0003188-19-000049

Lokalita: Nána
Obytná plocha: 300 m2
Minimálna výmera pozemku: 300 m2
Dátum pridania: 26.05.2019
300 m2
4,25 / mesačne

prenájom pozemku ŽSR na záhradkárske účely v k.ú. Nána -diel č.9

Popis nehnuteľnosti

pozemok CKN časť parc.č.1309 (diel č. 9) o výmere 300 m2, zapísaný na LV č.716 ako zastavaná plocha a nádvorie. Pozemok je nespevnený, má rozmery cca 20m x 15m a nachádza sa asi 25m od osi krajnej koľaje.

ďalšie parametre nehnuteľnosti

Kontaktné údaje

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava

Adriana Csányiová

zobraziť telefón