logo reality.sme.sk

Prenájom časti spevnenej manipulačnej plochy o výmere 1 132 m2 v k.ú. Malé Bošany ID: RE0003188-19-000046

Lokalita: Bošany
Obytná plocha: 1 132 m2
Minimálna výmera pozemku: 1 132 m2
Dátum pridania: 26.05.2019
1 132 m2
283,00 / mesačne

Prenájom časti spevnenej manipulačnej plochy o výmere 1 132 m2 v k.ú. Malé Bošany

Popis nehnuteľnosti

popis predmetu ponuky- pozemok CKN časť parc.č.456/1 o výmere 1 132 m2, zapísaný na LV č.177 ako zastavaná plocha a nádvorie. Jedná sa o prenájom pozemku - časť spevnenej manipulačnej plochy o rozmere cca 100m x 11,32m ; 13 m od osi krajnej koľaje.

ďalšie parametre nehnuteľnosti

Kontaktné údaje

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava

Adriana Csányiová

zobraziť telefón