logo reality.sme.sk

Pozemok, Rybničná, 13700 m² ID: 357911

Lokalita: Bratislava - Vajnory
Ulica: Rybničná
Minimálna výmera pozemku: 13 700 m2
Dátum pridania: 21.11.2019
13 700 m2
489 900,00

pre obc. vybavenost, Rybnicna, Bratislava - Vajnory, Bratislava III - Pozemok na haly a sklady, lokalita Rybnicna, 13700m2

Popis nehnuteľnosti

Popis pozemku: Exkulzivne ponukame pozemok na obciansku vybavenost v Bratislave Vajnoroch v lokalite Rybnicna
o vymere 13 700m2 ( vedla Lagermaxu ) pozemok je mozne rozsirit o dalsie parcely

* Funkcne vyuzitie uzemia: 301 priemyselna vyroba
1130 ochranna a izolacna zelen- minoritna cast pozemku
* Zabezpecena pristupova komunikacia
* pripojenie na IS voda, elektrina, plyn, kanalizacia ( cca 20 000Eur)

* Co hovori Uzemno - planovacia informacia:
301 priemyselna vyroba
PODMIENKY FUNKCNEHO VYUZITIA PLOCH
Uzemia sluziace pre umiestnovanie arealov a stavieb priemyselnej vyroby s pripadnym rizikom rusiveho vplyvu na okolie, vratane dopravneho a technickeho vybavenia a ploch liniovej a plosnej zelene.

Sposoby vyuzitia funkcnych ploch:
prevladajuce
- arealy a stavby velkych a strednych priemyselnych podnikov vratane prisluchajucich skladov a skladovych ploch pre vyrobu
- arealy a stavby sluzieb a vyroby vsetkych druhov
- priemyselne a technologicke parky

pripustne
- zariadenia administrativy, vedeckeho vyskumu a vedecko-technologicke parky suvisiace s funkciou
- dopravne vybavenie, ktoreho dimenzie musia byt v sulade s potrebami na zabezpecenie poziadaviek parkovania, prepravu osob, tovaru a surovin
- zariadenia a vedenia technickej vybavenosti sluziace pre obsluhu uzemia

pripustne v obmedzenom rozsahu
- skladove arealy, distribucne centra
- stavebne dvory a zariadenia
- zariadenia obcianskej vybavenosti suvisiace s funkciou
- byty v objektoch urcenych pre inu funkciu - sluzobne byty
- zelen liniovu a plosnu
- tranzitne vedenia technickej vybavenosti nadradeneho systemu
- zariadenia na nakladanie s odpadmi

* 1130 ostatna a izolacna zelen
PODMIENKY FUNKCNEHO VYUZITIA PLOCH
Uzemia plosnej a liniovej zelene s funkciou ochrany kontaktneho uzemia pred nepriaznivymi ucinkami susediacich prevadzok a zariadeni, dopravnych zariadeni, zelen v ochrannych pasmach vedeni a zariadeni technickej vybavenosti a sprievodna zelen vodnych tokov. V uzemiach je potrebne respektovat specificke podmienky jednotlivych druhov ochrannych pasiem.
* Sposoby vyuzitia funkcnych ploch prevladajuce:
- zelen liniova a plosna
pripustne
- zariadenia a vedenia technickej a dopravnej vybavenosti s ochrannymi pasmami

* pripustne v obmedzenom rozsahu
- stavby pre individualnu rekreaciu mimo koridorov plynovodov, vodovodov, produktovodov
- drobne zariadenia vybavenosti suvisiace s funkciou
- CSPH
- dialnicne odpocivadla, odstavne statia a parkoviska
- zariadenia a vedenia technickej a dopravnej vybavenosti pre obsluhu uzemia
- zariadenia na separovany zber odpadov miestneho vyznamu okrem nebezpecneho odpadu

* Celkova vymera pozemku: 13 700 m2
* Rozmery: S1- 30 m D1- 367 m, S2- 37 m D2- 63 m

* Cena: 36Eur/m2, celkova cena 489 900 EUR

Pre obhliadku volajte: Sniscakova 0905 663 676


Vymera m2: 13700
Cena za m2 EUR: 36
Rozmery s x d: 391 x 35
Svetove strany: Juh, Sever
Prijazdova cesta: Betonova


Viac informacii: http://y9.sk/jeu

ďalšie parametre nehnuteľnosti

Kontaktné údaje

Darina Sniscakova

Direct Real, spol. s r.o. - Franšízová realitná sieť

Darina Sniscakova

zobraziť telefón