logo reality.sme.sk

prenájom pozemku ŽSR na záhradkárske účely v k.ú. Nána ID: RE0003188-19-000016

Lokalita: Nána
Obytná plocha: 300 m2
Minimálna výmera pozemku: 300 m2
Dátum pridania: 18.03.2019
300 m2
4,25 / mesačne

prenájom pozemku ŽSR na záhradkárske účely v k.ú. Nána

Popis nehnuteľnosti

popis predmetu ponuky: pozemok C KN časť p.č. 1309 (diel 9) o výmere 300 m2, zapísaný na LV č. 716 ako zastavaná plocha a nádvorie. Pozemok je nespevnený, má rozmery cca 20m x 15m a nachádza sa asi 25 m od osi krajnej koľaje.
Podmienky ponukového konania vrátane vyvolávacej ceny sú zverejnené na www.zsr.sk v časti Majetok ŽSR , Prenájom a predaj majetku

ďalšie parametre nehnuteľnosti

Kontaktné údaje

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava

Adriana Csányiová

zobraziť telefón