logo reality.sme.sk

Dražba administratívnej budovy - Kráľovský Chlmec. ID: RE0001666-17-000362

Lokalita: Kráľovský Chlmec
Ulica: Mierová
Obytná plocha: 583 m2
Stav nehnuteľnosti: Pôvodný stav
Minimálna výmera pozemku: 758 m2
Dátum pridania: 08.09.2017
583 m2

Dražba administratívnej budovy - Kráľovský Chlmec.

Popis nehnuteľnosti

Predmetom dražby je ADMINISTRATÍVNA BUDOVA čs. 2461 s príslušenstvom na parcele KN č. 528/23, POZEMKY : parcela KN č. 528/21 a 528/23 (zastavané plochy a nádvoria), evidované na LV č. 8948 k.ú. K R Á Ľ O V S K Ý C H L M E C, okres Trebišov, spolu s príslušenstvom:

Administratívna budova čs. 2461 na parcele č. 528/23:
Jedná sa o samostatne stojacu jednopodlaţnú nepodpivničenú budovu s podkrovím osadenú na parcele KN č. 528/23 na ul. Mierovej, v tesnej náväznosti na ul. Hlavnú. Administratívna budova má dvor úplne oplotený uzatvorený bránou. Objekt je napojený na všetky inţinierske siete - verejný vodovod, verejná kanalizácia, el.sieť a zemný plyn.

Budova je samostatne stojaca s dvoma nadzemnými podlažiami (prízemie a podkrovie), nie je podpivničená, s oploteným dvorom a moţnosťou parkovania za areálom budovy.

Dispozičné riešenie:
Budova má jedno nadzemné podlaţie - prízemie (1.np) a podkrovie. Dispozične na prízemí sa nachádzajú dve garáţe pre osobné automobily, zámočnícka dielňa, sklady a kotolňa s pristavanou vstupnou časťou, vstupná hala, miestnosť pre oddelenie odbytu, soc..hyg.zariadenie návštevníkov. V podkroví sú kancelárie pracovníkov firmy, zasadačka, kuchynka a soc.hygienické zariadenie personálu.

Lokalita s administratívnou budovou je zaujímavá z hľadiska ideálnej polohy voči Hlavnej ulici a dostupnosti centra mesta, kde je situovaná občianska a obchodná vybavenosť.
Bližšie informácie o dražbe získate na tel. č. 02/59490124 resp. mobile 0948 917 607. Neváhajte nás kontaktovať!

ďalšie parametre nehnuteľnosti

Kontaktné údaje

Dražobná spoločnosť, a.s.

Dražobná spoločnosť,a.s.

zobraziť telefón