logo reality.sme.sk

Predaj chatiek a pozemku na rekreačné účely v obci Brezová pod Bradlom ID: RE0003188-17-000077

Lokalita: Brezová pod Bradlom
Obytná plocha: 400 m2
Stav nehnuteľnosti: Pôvodný stav
Minimálna výmera pozemku: 400 m2
Dátum pridania: 12.08.2017
400 m2

Predaj chatiek a pozemku na rekreačné účely v obci Brezová pod Bradlom

Popis nehnuteľnosti

Železnice Slovenskej republiky ponúkajú na predaj formou ponukového konania nehnuteľnosti v obci Brezová pod Bradlom.

Ide o súbor nehnuteľností určených na rekreačné účely v okrajovej časti obce Brezová pod Bradlom. Nehnuteľnosti sa nachádzajú mimo zastavaného územia obce v chatovej oblasti v pásme lesa vo svahovitom teréne s ťažšou dostupnosťou. Prístup je možný po pozemku v cudzom vlastníctve, lesnou cestou cca 500m chôdzou od odparkovania motorového vozidla. Na pozemku sa nachádzajú 3 objekty (chatky) súp č. 5216 (o výmere 12 m2), 5217 (o výmere 12 m2 ), 5218 (o výmere 37 m2 ) s príslušenstvom (kúpelňa a WC. Odvod splaškov je do žumpy. Dve chatky sú vybavené elektrickým kúrením (konvektorom), majú funkčný rozvod svetelnej elektroinštalácie a sú trvalo napojené na studenú vodu. Chatka súp. č. 5218 je vykurovaná sporákom na tuhé palivo, má funkčný rozvod svetelnej elektroinštalácie a taktiež rozvod studenej vody. Predmetom predaja je aj spoluvlastnícky podiel 24/60 pozemku E KN parc. č. 2153 zodpovedajúci ploche o výmera 400m2. Podľa územného plánu obce Brezová pod Bradlom sa predávané nehnuteľnosti nachádzajú v lokalite určenej ako plochy bývania a rekreácie. Ponúkaný súbor nehnuteľností je v režime nájmu. Majetok sa predáva ako súbor nehnuteľností a nie je možný individuálny predaj jeho častí.

Podmienky ponukového konania vrátane vyvolávacej ceny sú zverejnené na www.zsr.sk v časti Majetok ŽSR, Prenájom a predaj majetku.

Kontakt: Simona Bursová, 02/2029 2605, bursova.simona@zsr.sk

ďalšie parametre nehnuteľnosti

Kontaktné údaje

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava

Simona Bursová

zobraziť telefón