logo reality.sme.sk

Predáme pozemok pri BEZke v Priemyselnej zóne . ID: RE0003305-16-000168

Lokalita: Bratislava - Vajnory
Ulica: Rybničná
Obytná plocha: 2 664 m2
Minimálna výmera pozemku: 2 664 m2
Dátum pridania: 15.12.2016
2 664 m2
213 120,00

Predáme pozemok pri BEZke v Priemyselnej zóne .

Popis nehnuteľnosti

Pozemok v územnoplánovacej informácii uvádza : územie slúžiace pre umiestnenie areálov a stavieb priemyselnej výroby s prípadným rizikom rušivého vplyvu na okolie, vrátane dopravného a technického vybavienia a plôch líniovej a plošnej zelene.
Prevládajúca funkcia: areály a stavby veľkých a stredných priemyselných podnikov vrátane prislúchajúcich skladov a skladových plôch pre výrobu. Areály a stavby služieb a výroby všetkých druhov. Priemyselné a technologické parky.
Veľkosť pozemku je 2664 m2.
Neváhasjte ma kontaktovať Kvetka Hegewaldová 0915950636

ďalšie parametre nehnuteľnosti

Kontaktné údaje

SOTHIS realitná agentúra

Kvetoslava Hegewaldová

zobraziť telefón