logo reality.sme.sk

Dražba rodinného domu prerobeného na penzión v obci Trávnica (Nové Zámky) ID: RE0004163-15-000015

Lokalita: Trávnica
Ulica: Brezová
Obytná plocha: 85,88 m2
Stav nehnuteľnosti: Čiastočná rekonštrukcia
Minimálna výmera pozemku: 1 977 m2
Dátum pridania: 14.12.2016
85,88 m2
59 000,00

Dražba rodinného domu prerobeného na penzión v obci Trávnica (Nové Zámky)

Popis nehnuteľnosti

Dátum konania dražby: 31.03.2015 o 13:30 hod.
Miesto dražby: konferenčná miestnosť (pri reštaurácii) na prízemí hotela Grand, Pribinova ul. č. 19, Nové Zámky


Najnižšie podanie: 59.000,- EUR
Minimálne prihodenie: 200,- EUR
Výška dražobnej zábezpeky: 10.000,- EUR

Prvá obhliadka: 20.02.2015 o 12:30 hod.
Druhá obhliadka: 25.03.2015 o 11:30 hod.

Predmet dražby:
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Nové Zámky, obec: Trávnica , katastrálne územie: Trávnica, zapísané v evidencii Okresného úradu Nové Zámky, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 416, a to konkrétne:
- rodinný dom so súpisným číslom 544 s príslušenstvom, postavený na pozemku parc. registra „C“ č. 2144/68 o výmere 177 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
- iná budova so súpisným č. 868 s príslušenstvom, postavená na pozemku parc. reg. „C“ č. 2144/69 o výmere 35 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
- iná budova bez súpisného čísla s príslušenstvom, postavená na pozemku parc. reg. „C“ č. 2144/70 o výmere 15 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
- pozemok parc. registra „C“ č. 2144/35 o výmere 609 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
- pozemok parc. registra „C“ č. 2144/36 o výmere 964 m², druh pozemku: záhrady,
- pozemok parc. registra „C“ č. 2144/68 o výmere 177 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
- pozemok parc. registra „C“ č. 2144/69 o výmere 35 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
- pozemok parc. registra „C“ č. 2144/70 o výmere 15 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria.

Opis predmetu dražby/ opis stavu predmetu dražby:
Rodinný dom súp. č. 544 v katastrálnom území Trávnica
Rodinný dom má jedno nadzemné podlažie a bol daný do užívania v roku 1945. Nehnuteľnosť má samostatný vstup z bočnej strany domu cez dvor. Je napojený na inžinierske siete – voda, elektro a plyn. V okolí sa nachádza nová ale aj pôvodná zástavba rodinných domov. Dom je umiestnený v lokalite vhodnej na bývanie.

Technickokonštrukčné riešenie:
Stavba je postavená na železobetónových základoch. Nosná konštrukcia domu je murovaná z pálených tehál. Nosné aj nenosné priečky domu sú murované. Strop nad prízemím je drevený. Okná sú plastové s izolačným dvojsklom; vstupné dvere sú plastové. Dvere interiérové sú drevené plné, osadené do oceľových zárubní. Strecha je sedlová, pokrytá pálenou keramickou škridlou. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu – úplné. Vonkajšia omietka – 3 x omietky na báze umelých látok, brizolitová sa nachádza na jednej strane domu. Vnútorné omietky sú vápenno - cementové, hladké. Podlahu obytných miestností tvoria zväčša drevené palubovky. V ostatných miestnostiach prevláda keramická dlažba. Vykurovanie je lokálne, pomocou plynových gamatiek a elektrických konvektorov.

Dispozičné riešenie rodinného domu:
Rodinný dom je v tvare L a nie je podpivničený. Má jedno nadzemné podlažie a nebytové podkrovie, tzv. povalový priestor. Prvé nadzemné podlažie pozostáva z jednej obytnej miestnosti, kuchyne, sociálneho zariadenia, dvoch obytných miestností s dvoma sociálnymi zariadeniami. Vstup do obytných miestností je riešený priamo z dvora. Ďalej dom pozostáva zo samostatného WC, ktoré má taktiež prístup priamo z dvora, spoločenskej miestnosti s kuchynským kútom a výstupom do záhrady, dvoch obytných miestností so sociálnym zariadením taktiež zo samostatným vstupom z dvora.

Zastavaná plocha I. NP je o výmere 176,1 m2

Ďalšie príslušenstvo predmetu dražby tvorí najmä:

Sklad so súp. č. 868 postavený na pozemku registra „C“ parc. č. 2144/69. Sklad je drobnou stavbou a bol postavený približne v roku 1973.
Zastavaná plocha je 38,38 m2.

Drobná stavba – tvorí závetrie rodinného domu. Stavba bola do užívania daná v roku 2014,
Zastavaná plocha je 30,10 m2.

Altánok - so začiatkom užívania v roku 2003.
Zastavaná plocha je 12 m2

Podzemná pivnica so zastavanou plochou 5,4 m2.

Bazén s objemom 4,88 m3 - so začiatkom užívania v roku 2010.

ďalšie parametre nehnuteľnosti

Marek Piršel

zobraziť telefón