logo reality.sme.sk

Po dohode so záujemcom pripravujeme dražbu rodinného domu v obci Turčok za zníženú cenu! ID: RE0004163-14-000024

Lokalita: Turčok
Obytná plocha: 136,85 m2
Stav nehnuteľnosti: Čiastočná rekonštrukcia
Minimálna výmera pozemku: 376 m2
Dátum pridania: 14.12.2016
136,85 m2
4 430,00

Po dohode so záujemcom pripravujeme dražbu rodinného domu v obci Turčok za zníženú cenu!

Popis nehnuteľnosti

Všeobecná hodnota v zmysle znaleckého posudku: 5.900,- EUR
Najnižšie podanie: 4.430,- EUR
Minimálne prihodenie: 200,- EUR
Výška dražobnej zábezpeky: 1.300,- EUR

Predmet opakovanej dražby:
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Revúca, obec: Turčok, katastrálne územie: Turčok, zapísané v evidencii Okresného úradu Revúca, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 430, a to konkrétne:

- rodinný dom so súpisným číslom 116 s príslušenstvom, postavený na pozemku parc. registra „C“ č. 27/2 o výmere 98 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
- hospodárska budova bez súpisného čísla s príslušenstvom, postavená na pozemku parc. registra „C“ č. 27/3 o výmere 44 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
- pozemok parc. registra „C“ č. 27/1 o výmere 234 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
- pozemok parc. registra „C“ č. 27/2 o výmere 98 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
- pozemok parc. registra „C“ č. 27/3 o výmere 44 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria.

Opis stavu predmetu opakovanej dražby:
Rodinný dom so súpisným č. 116 sa nachádza na svahovitom pozemku v okrajovej časti obce Turčok. Pôvodný rodinný dom bol postavený v roku 1920. V roku 1954 bol opravovaný, prístavba verandy a odkladacieho priestoru bola urobená v roku 1983, sociálne zariadenie - kúpeľňa a WC boli nanovo zrekonštruované v r. 2003. Vodovod bol zavedený v roku 1977.

Dispozičné riešenie:
Dom dispozične pozostáva z 1 izby, kuchyne, odkladacieho priestoru, verandy, kúpeľne s WC, špajze a chodby. Zastavaná plocha I. NP je o výmere 94,65 m2.

Hospodárska budova bez súpisného čísla na parcele reg. “C” č. 27/3 v k .ú. Turčok
Zastavaná plocha je o výmere 22,80 m2.

Domová dielňa na parcele reg. “C” č. 27/3 v k .ú. Turčok
Zastavaná plocha je o výmere 19,40 m2.

Celková zastavaná plocha je o výmere 136,85 m2.

ďalšie parametre nehnuteľnosti

Marek Piršel

zobraziť telefón