logo reality.sme.sk

Iný poľnohosp. pozemok, Turčianske Teplice, 5671 m² ID: 2279243

Lokalita: Turčianske Teplice
Ulica: nezadaná
Výmera pozemku: 5671 m2
Tranzakcia: Predaj
Dátum pridania: 01.12.2021
0 m2
11,9 €

NA PREDAJ pozemok poľnohospodárskeho dvora v Turčianskych Tepliciach – časť Diviaky

POPIS NEHNUTEĽNOSTI

POZEMOK VŠEOBECNE
* výmera 5.671 m2 (na foto pozemok č. 2)
* pozemok je v zmysle ÚPI súčasťou poľnohospodárskeho dvora,
* poľnohospodársky dvor sa nachádza na okraji obce - mimo obytnej časti
* je rovinatý, zatrávnený a s pôvodnými betónovými cestami a stavbami
* IS na susediacich pozemkoch – elektrina (RE), voda (VŠ), žumpa (ŽU)

KÚPNA CENA, PODMIENKY
* kúpna cena: 11,90 Eur/m2
* možný predaj aj po častiach – cena po vzájomnej dohode
* možný predaj aj so susedným pozemkom – cena po vzájomnej dohode
* platba vlastnými finančnými prostriedkami
* k dispozícii je znalecký posudok na susedný pozemok zo dňa január_2021

PRÁVNY STAV
* pozemok je v katastrálnom území Diviaky – extravilán
* spoluvlastnícky podiel 1/1
* pozemok registra E KN
* pozemok je bez tiarch a vecných bremien
* k pozemku vedie prístup cez pozemky v správe SPF
* na pozemku stoja stavby, na LV nezapísané - bez vlastníka, toho času nevyužívané okrem zemiakárne.

INFO
Ostatné podrobnejšie informácie o pozemku, IS, prístupových cestách, susediacich pozemkoch, možnom scelení celého poľnohospodárskeho areálu Vám rada poskytnem telefonicky 0904 614 108.

Táto inzercia nie je verejnou ponukou na uzavretie zmluvy. Vlastník si vyhradzuje právo voľby o tom, komu a za akých dojednaných podmienok prevedie svoje vlastnícke právo. Pri tejto ponuke je možné licitovať kúpnu cenu podľa všeobecných podmienok licitácie v sieti Winners reality uverejnených na: https://www.winnersreality.sk/licitacia

Ďalšie parametre nehnuteľnosti

Výmera pozemku 5 671 m2

Kontaktné údaje

Winners Reality Slovakia, s.r.o.

Miroslava Dobrotková

zobraziť telefón