logo reality.sme.sk

Rodinný dom, Kalinovo, 151.25 m², Pôvodný stav ID: 2235610

Lokalita: Kalinovo
Ulica: SNP
Zastavaná plocha: 151.25 m2
Pivničná plocha: 1 m2
Výmera pozemku: 624 m2
Úžitková plocha: 151.25 m2
Stav nehnuteľnosti: Pôvodný stav
Tranzakcia: Predaj
Dátum pridania: 17.10.2021
151,3 m2
49 100 €

Dražba rodinného domu v obci Kalinovo, okres Poltár!

POPIS NEHNUTEĽNOSTI

Dátum konania dražby: 07.12.2021 14:00
Miesto dražby: Kongresová sála I. na prízemí hotela DIXON Resort Congress Hotel & Aqualand na Švermovej ul. č. 32 v Banskej Bystrici

Cena podľa znaleckého posudku: 49100,- EUR
Najnižšie podanie: 49100,- EUR
Minimálne prihodenie: 200,- EUR
Výška dražobnej zábezpeky: 7000,- EUR

Prvá obhliadka: 11.11.2021 15:30; pred rodinným domom so súp.č. 121 na ulici SNP 121/19 v obci Kalinovo, okres Poltár.

Druhá obhliadka: 26.11.2021 15:30; pred rodinným domom so súp.č. 121 na ulici SNP 121/19 v obci Kalinovo, okres Poltár.

Predmet dražby:
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Poltár, obec: Kalinovo, katastrálne územie: Kalinovo, zapísané v evidencii Okresného úradu Poltár, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 46, a to konkrétne:
rodinný dom so súpisným číslom 121 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 64/1 o výmere 143 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
pozemok parcely registra „C“ č. 63/2 o výmere 300 m², druh pozemku: záhrada,
pozemok parcely registra „C“ č. 64/1 o výmere 143 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
pozemok parcely registra „C“ č. 64/2 o výmere 181 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby:
Rodinný dom so súpisným číslom 121, katastrálne územie KalinovoPredmetom dražby je rodinný dom nachádzajúci sa na svahovitom pozemku v intraviláne obce Kalinovo, v zastavanej časti samostatne stojacích rodinných domov mimo centra obce na ulici SNP v lokalite s bežným hlukom. Dom bol vybudovaný a daný do užívania v roku 1936. V roku 2014 bola na dome vykonaná rekonštrukcia s výmenou časti krovu a strešnej krytiny. Nehnuteľnosť bola ku dňu obhliadky napojená na verejný rozvod ELI, verejnú kanalizáciu a verejný vodovod. Nehnuteľnosť nie je napojená na verejné rozvody zemného plynu. Dom je riešený ako jednopodlažný s čiastočným podpivničením bez obytného podkrovia. Dom bol v čase obhliadky obývaný. Obec Kalinovo sa nachádza cca 9,1 km juhozápadne od okresného mesta Poltár. Nachádza sa tu predajňa potravinárskeho tovaru, základná škola, materská škola, zastávka vlakov, samostatná ambulancia praktického lekára pre dospelých, samostatná ambulancia stomatológa, atď. Dispozičné riešenie sa predpokladá:  1. PP: pivnica.Zastavaná plocha 1. PP je 15,64 m2.1. NP: 3 izby, kuchyňa, chodba, kúpeľňa s WC, zádverie, špajza, závetrie a závetrie v prístavbe.Zastavaná plocha 1. NP je 135,61 m2. Technicko - konštrukčné riešenie sa predpokladá:Osadenie domu do terénu je v priemernej hĺbke do 1000 mm, bez zvislej izolácie. Základy sú bez vodorovnej izolácie, dodatočná zvislá izolácia je z nopovej fólie. Priemerná výška betónovej podmurovky je do 1000 mm. Na 1. PP je kamenné murivo v hrúbke nad 600 mm, v pôvodnej časti 1. NP je murivo z nepálených tehál v hrúbke do 600 mm, prístavba je otvorený objekt so strechou. Zvislé nosné konštrukcie tvoria dva piliere. Deliace priečky sú murované. Stropné konštrukcie v 1. PP tvorí železobetónová monolitická doska bez omietky. V 1. NP sú drevené trámové s rovným podhľadom, ktorý je omietnutý a so zníženými stropmi s podhľadom zo sadrokartónu. Strecha je sedlová s valbami. Krov je drevený, bezväznicový. Strešná krytina je betónová škridla. Klampiarske konštrukcie strechy sú z pozinkovaného plechu, žľaby, zvody. Vykurovanie je lokálne, je tu krb s uzatvoreným ohniskom a teplovzdušné vývody v izbách a kúpeľni. Počas rekonštrukcie domu boli uložené nové elektroinštalačné rozvody, plastové rozvody teplej a studenej vody, nové vnútorné stierkové omietky a keramické obklady, nové vybavenie kuchyne, kúpeľne, výmena krovu vrátane strešnej krytiny a fasádne omietky na východnej a južnej strane. V pivnici sú poškodené vnútorné omietky, rovnako na severnej strane fasádnej omietky. V špajzi sú trhliny na styku stropu a obvodovej steny. Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu dražby, opis predmetu dražby je prevzatýz pôvodného znaleckého posudku a z ďalších dostupných informácií, predložených za účelom poskytnutia úveru. Predmet dražby sa celkovo nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia.

Ďalšie parametre nehnuteľnosti

Počet izieb 3
Výmera pozemku 624 m2
Úžitková plocha 151,3 m2
Stav nehnuteľnosti Pôvodný stav

Kontaktné údaje

AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.

AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.

zobraziť telefón