logo reality.sme.sk

Rodinný dom, Miloslavov, 330 m², Vo výstavbe ID: 2216111

Lokalita: Miloslavov
Ulica: Perličková
Zastavaná plocha: 330 m2
Výmera pozemku: 683 m2
Úžitková plocha: 330 m2
Stav nehnuteľnosti: Vo výstavbe
Tranzakcia: Predaj
Dátum pridania: 27.09.2021
330 m2
269 000 €

Dražba rozostavaného rodinného dvojdomu v Miloslavove, okres Senec!

POPIS NEHNUTEĽNOSTI

Dátum konania dražby: 02.11.2021 09:15
Miesto dražby: Kongresová sála na 1. poschodí v budove Technopol, Kutlíkova 17, Bratislava

Cena podľa znaleckého posudku: 269000,- EUR
Najnižšie podanie: 269000,- EUR
Minimálne prihodenie: 500,- EUR
Výška dražobnej zábezpeky: 15000,- EUR

Prvá obhliadka: 14.10.2021 16:45; pred Kultúrnym domom Miloslavov, Centrálna ulica 243/146, 900 42 Miloslavov.

Druhá obhliadka: 28.10.2021 16:45; pred Kultúrnym domom Miloslavov, Centrálna ulica 243/146, 900 42 Miloslavov.

Predmet dražby:
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Senec, obec: Miloslavov, katastrálne územie: Miloslavov, zapísané v evidencii Okresného úradu Senec, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 2155, a to konkrétne:
rozostavaný rodinný dom s dvoma bytovými jednotkami bez súpisného čísla s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 65/17 o výmere 69 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie a pozemku parcely registra „C“ č. 65/18 o výmere 69 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
pozemok parcely registra „C“ č. 65/6 o výmere 268 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
pozemok parcely registra „C“ č. 65/10 o výmere 277 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
pozemok parcely registra „C“ č. 65/17 o výmere 69 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
pozemok parcely registra „C“ č. 65/18 o výmere 69 m², druh pozemku: zastavaná plocha.

Opis predmetu dražby:
Rozostavaný rodinný dom postavený na parc. č. 65/17 a 65/18, katastrálne územie MiloslavovPredmetom dražby je rozostavaný rodinný dom s dvomi bytovými jednotkami, ktorý je nepodpivničený má plochú strechu. Dom má dve oddelené bytové jednotky so samostatnými vstupmi. Situovaný je v zastavanom území obce Miloslavov v lokalite tvorenej prevažne rodinnými domami podobného charakteru a bytovými domami. Od centra obce je lokalita vzdialená približne 250 m. Územie, kde sa predmet dražby nachádza, je rovinaté. Prístup je po spevnenej obecnej komunikácii. V mieste je možnosť napojenia na verejný vodovod, kanalizáciu, el. NN sieť a plyn. Je tu základná obchodná sieť, základná škola, materská škola a obecný úrad. Dispozičné riešenie sa predpokladá:  Rodinný dom pozostáva z dvoch zrkadlovo obrátených bytových jednotiek.Byty pozostávajú z:1. NP: obývacej izby, kuchyne s jedálňou, pracovne, technickej miestnosti, WC a terasy.Zastavaná plocha 1.NP je 176,95 m2.2. NP: chodby, troch obytných miestností, šatníka, dvoch kúpeľní a terasy.Zastavaná plocha 2.NP je 153,16 m2. Technicko - konštrukčné riešenie sa predpokladá:Dom je založený na základových pásoch z prostého betónu s podmurovkou z betónových debniacich tvárnic. Podkladový betón je vystužený Kari sieťou a je izolovaný proti zemnej vlhkosti. Zvislé nosné konštrukcie a vnútorné deliace priečky sú murované z tvárnic Ytong. Nosné stĺpy terasy sú z betónových debniacich tvárnic. Stropy sú montované zo systému Ytong. Vnútorná omietka bude štuková, vonkajšia silikátová so zateplením polystyrénom. Schody sú zalomené železobetónové uvažované s drevenou úpravou stupňov, zábradlie je oceľové. Strecha je plochá s tepelnou izoláciou a krytinou z PVC. Klampiarske konštrukcie strechy sú navrhnuté z poplastovaného pozinkovaného plechu. Okná a dvere do exteriéru sú plastové, budú opatrené interiérovými žalúziami. Vnútorné dvere sú navrhnuté ako dyhované s obložkovými zárubňami. Podlahy budú podľa účelu miestnosti z keramickej dlažby alebo drevené veľkoplošné parkety. Keramické obklady stien budú v hygienických miestnostiach a za kuchynskou linkou. Dom je napojený na verejný vodovod, kanalizáciu a elektrinu. Vykurovanie je navrhnuté ako podlahové elektrické so zabudovanými rohožami s možnosťou regulácie v každej miestnosti. Príprava TÚV bude zabezpečená zásobníkovým ohrievačom. Technické vybavenie domu bude umiestnené v technickej miestnosti. Elektroinštalácia na prízemí bude svetelná a motorická, na poschodí len svetelná. Dom bude chránený bleskozvodom a zabezpečovacím systémom. Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu dražby, opis predmetu dražby je prevzatý z pôvodného znaleckého posudku a z ďalších dostupných informácií, predložených za účelom poskytnutia úveru. Predmet dražby sa celkovo nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia.

Ďalšie parametre nehnuteľnosti

Počet izieb 5
Výmera pozemku 683 m2
Úžitková plocha 330 m2
Stav nehnuteľnosti Vo výstavbe

Kontaktné údaje

AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.

AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.

zobraziť telefón