logo reality.sme.sk

Rodinný dom, Sebechleby, 200 m², Čiastočná rekonštrukcia ID: 2208926

Lokalita: Sebechleby
Zastavaná plocha: 560 m2
Výmera pozemku: 1315 m2
Úžitková plocha: 200 m2
Stav nehnuteľnosti: Čiastočná rekonštrukcia
Tranzakcia: Predaj
Dátum pridania: 20.09.2021
200 m2
75 000 €

Na predaj rodinný vidiecky dom v obci Sebechleby

POPIS NEHNUTEĽNOSTI

Ponúkame Vám na predaj domy a vily Sebechleby.
Plocha: zastavaná 560m2, pozemku 1315m2.
Stav objektu: čiastočná rekonštrukcia. Cena 75 000 €


POPIS STAVBY

Rodinný dom súpisné je postavený na pozemku v katastrálnom území Sebechleby, obec Sebechleby, v časti so zástavbou rodinných domov v blízkosti centrálnej časti obce Sebechleby

Technické riešenie:
1. Podzemné podlažie
- Zvislé nosné konštrukcie - murované z tehál (plná,metrická) v skladobnej hr. nad 60 cm
- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - klenbové
- Výplne otvorov - dvere - zvlakové; okná – plastové a jednoduché drevené alebo oceľové
- Podlahy - dlažby a podlahy ost. miestností - cementový poter, tehlová dlažba

1. Nadzemné podlažie
- Základy - betónové - objekt s podzemným podlažím s vodorovnou izoláciou
- Zvislé nosné konštrukcie - murované z tehál (plná, metrická, tvárnice typu CD, porotherm) v
skladobnej hr. nad 60 cm; deliace konštrukcie - tehlové (priečkovky, CDM)
- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - s viditeľnými trámami drevené
- Strecha - krovy - väznicové sedlové, manzardové; krytiny strechy na krove - pálené a betónové
škridlové obyčajné jednodrážkové; klampiarske konštrukcie strechy - z pozinkovaného plechu len
žľaby a zvody, záveterné lišty
- Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - vápenné a vápenno-cementové hladké
- Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené
- Výplne otvorov - dvere - hladké plné alebo zasklené; okná - dvojité drevené
- Podlahy - podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - palubovky, dosky, xylolit;
dlažby a podlahy ost. miestností - cementový poter, tehlová dlažba

- Ostatné vybavenie - kozub - s vyhrievacou vložkou
- Vykurovanie - zdroj vykurovania - kotol na tuhé palivo + 800 litrová nádrž na teplú vodu
- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) - svetelná
Dispozičné riešenie stavby:
I. Podzemné podlažie – pivnica
I. Nadzemné podlažie – chodba, 3x izba, 2x komora, sklad

Vek stavby :
Doklady k preukázaniu veku stavby – potvrdenie obecného úradu o začiatku užívania rodinného
domu k dispozícii, terajší vlastník nebol účastníkom pôvodného stavebného konania. Budova
rodinného domu je v užívaní od roku 1938.

Preverenie prístupu ku stavbe:
Stavba je situovaná v jestvujúcej zástavbe starších rodinných domov v komplexe rodinných domov
s priamym vstupom z miestnej komunikácie. Prístup k rodinnému domu je obecnou
komunikáciou ku p. č. 538/4. Parkovanie na pozemku vlastníka a obecnej komunikácii.

2.1.2 Rodinný dom: Rodinný dom k. ú. Sebechleby

POPIS STAVBY

Preverenie majetkovoprávneho stavu nehnuteľnosti:
Rodinný dom bol postavený na pozemku
v katastrálnom území Sebechleby, obec Sebechleby, v časti so zástavbou rodinných domov
v blízkosti centrálnej časti obce Sebechleby.

Technické riešenie:
1. Nadzemné podlažie
- Základy - betónové - objekt bez podzemného podlažia s vodorovnou izoláciou
- Zvislé nosné konštrukcie - murované z tehál (plná,metrická,tvárnice typu CD) v skladobnej hr.
nad 30 do 40 cm; deliace konštrukcie - tehlové (priečkovky, CDM)
- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - s rovným podhľadom drevené trámové
- Strecha - krovy - pultové (so sklonom nad 10 stupňov ); krytiny strechy na krove - plechové
pozinkované; klampiarske konštrukcie strechy - z pozinkovaného plechu len žľaby a zvody,
- Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - vápenné a vápenno-cementové hladké
- Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené;
vnútorné obklady - prevažnej časti kúpeľne min.do 1,35 m výšky; - vane; - kuchyne min. pri
sporáku a dreze (ak je drez na stene)
- Výplne otvorov - dvere - hladké plné alebo zasklené; okná - zdvojené drevené s dvoj. s
trojvrstvovým zasklením
- Podlahy - podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - podlahoviny gumové, z PVC,
lino; dlažby a podlahy ost. miestností - keramické dlažby
- Vybavenie kuchýň - sporák elektrický alebo plynový s elektrickou rúrou alebo varná jednotka
(štvorhoráková); - odsávač pár; - drezové umývadlo nerezové alebo plastové; - kuchynská linka z
materiálov na báze dreva (za bežný meter rozvinutej šírky)
- Vybavenie kúpeľní - vaňa plastová jednoduchá; vodovodné batérie - pákové nerezové so sprchou;
- pákové nerezové; záchod - splachovací bez umývadla
- Vykurovanie - zdroj vykurovania - lokálne - elektrické konvertory
- Vnútorné rozvody vody - z plastového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; zdroj
teplej vody - zásobníkový ohrievač elektrický,
- Vnútorné rozvody kanalizácie - plastové potrubie
- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) - svetelná, motorická;
elektrický rozvádzač - s automatickým istením

Dispozičné riešenie stavby:
I.Nadzemné podlažie – chodba, 2x izba, kuchyn. kút, kúpeľňa, komora, sklad

Vek stavby:
Doklady k preukázaniu veku stavby – potvrdenie obecného úradu o začiatku užívania rodinného
domu k dispozícii, terajší vlastník nebol účastníkom pôvodného stavebného konania. Budova
rodinného domu je v užívaní od roku 1938.
Preverenie prístupu ku stavbe:
Stavba je situovaná v jestvujúcej zástavbe starších rodinných domov v komplexe rodinných domov
s priamym vstupom z miestnej komunikácie. K pozemku parc. KN-C číslo 538/4 je evidovaný
vlastnícky vzťah spoluvlastníckym podielom. Prístup k rodinnému domu je obecnou
komunikáciou ku p. č. 538/4. Parkovanie na pozemku vlastníka a obecnej komunikácii.
Stavba : Hospodárska budova na pozemku v obci Sebechleby


POPIS STAVBY

Dispozičné riešenie:
I.NP – 2x sklad, humno

Technické riešenie:
1. Nadzemné podlažie
- Základy - betónové, podmurovka betónová
- Zvislé nosné konštrukcie - murované z kameňa hrúbky viac ako 30 cm
- Strecha - krov - sedlová; krytina strechy na krove – pálená škridľa; klampiarske konštrukcie -
z pozinkovaného plechu (min. žľaby, zvody)
- Úpravy vonkajších povrchov – vápenná hrubá omietka
- Úpravy vnútorných povrchov - vápenná hrubá omietka
- Výplne otvorov - dvere - rámové s výplňou; vráta - drevené

Ďalšie parametre nehnuteľnosti

Výmera pozemku 1 315 m2
Úžitková plocha 200 m2
Stav nehnuteľnosti Čiastočná rekonštrukcia

Kontaktné údaje

ART - G s.r.o.

Andrea György

zobraziť telefón