logo reality.sme.sk

Pre rodinné domy, Liptovský Mikuláš ID: 2162971

Lokalita: Liptovský Mikuláš
Ulica: Palúčanská
Celková plocha: 5073 m2
Tranzakcia: Predaj
Dátum pridania: 28.07.2021
0 m2
485 000 €

Pozemok na predaj Palúdzka, Liptovský Mikuláš

POPIS NEHNUTEĽNOSTI

Reality Alpia Vám exkluzívne ponúka na predaj pozemok nachádzajúci sa v mestskej časti Palúdzka. Pozemok o celkovej výmere 5073 m2, tvoria tri parcely každá s výmerou 1691 m2. PARCELY JE MOŽNÉ NADOBUDNÚŤ AJ SAMOSTATNE.
Podľa UPI sa jedná o pozemok v urbanistickom bloku obytné územie s prevahou rodinných domov. Maximálna výška zástavby sú 2 NP a index zastavanej plochy max 30%.Prevládajúce funkčné využitie s nízkopodlažnou zástavbou prevažne rodinných domov s minimálnym podielom plochy zelene z plochy pozemku 20%.Prípustné funkčné využitie rodinné domy s integrovaným zar. OV, zariadenie občianskej vybavenosti slúžiace pre obsluhu priľahlého územia - zariadenie obchodu, služieb, školstva, zdravotníctva, verejného stravovania, kultúry, športu, rekreácie, zariadenia prechodného ubytovania, zariadenia OV nerušiace svojou prevádzkou okolité obytné prostredie, zariadenia výrobných služieb /dielne, opravovne/ nerušiace svojou prevádzkou okolité obytné prostredie.Neprípustné funkčné využitie, ktoré svojimi priestorovými a prevádzkovými nárokmi alebo vplyvmi na okolie neprimeranie znižuje kvalitu okolitého obytného prostredia. Najmä: zariadenia priemyselnej a poľnohospodárskej výroby, zariadenia stavebnej výroby, veľkosklady s vysokými nárokmi na dopravnú obsluhu, nákupné centrá, zariadenia pre šport a rekreáciu celomestského a regionálneho významu, zariadenia odpadového hospodárstva /zberné dvory, zberne druhotných surovín/zariadenia pohrebníctva /cintoríny, urnové háje, krematóriá/.Pozemok je vzdialený len 2 km od napojenia na diaľnicu, 5 km od Tatralandie, 15 km od lyžiarskeho strediska Jasná Nízke Tatry, 18 km od Gino Paradise Bešeňová.

Ďalšie parametre nehnuteľnosti

Výmera pozemku 0 m2
Elektrina 230/400v
Kanalizácie 2
Dátové pripojenie 3

Kontaktné údaje

Reality Alpia

Ing. Anna Ogoreková

zobraziť telefón