logo reality.sme.sk

Rodinný dom, Veľký Meder, 113 m², Pôvodný stav ID: 2133866

Lokalita: Veľký Meder
Ulica: Fučíkova
Zastavaná plocha: 113 m2
Výmera pozemku: 2089 m2
Úžitková plocha: 113 m2
Stav nehnuteľnosti: Pôvodný stav
Tranzakcia: Predaj
Dátum pridania: 23.06.2021
113 m2
47 900 €

Dražba staršieho rodinného domu vo Veľkom Mederi

POPIS NEHNUTEĽNOSTI

Dátum konania dražby: 03.08.2021 09:00
Miesto dražby: miestnosť 11 na 1. poschodí budovy spol. Vallis – jazykové vzdelávanie, s.r.o., Trhová 1/A, 917 01 Trnava

Cena podľa znaleckého posudku: 47900.00,- EUR
Najnižšie podanie: 47900.00,- EUR
Minimálne prihodenie: 200.00,- EUR
Výška dražobnej zábezpeky: 10000.00,- EUR

Prvá obhliadka: 08.07.2021 10:30; pred rodinným domom so súpisným číslom 951 na ulici Fučíkova 70 vo Veľkom Mederi.

Druhá obhliadka: 20.07.2021 10:30; pred rodinným domom so súpisným číslom 951 na ulici Fučíkova 70 vo Veľkom Mederi.

Predmet dražby:
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Dunajská Streda, obec: Veľký Meder, katastrálne územie: Veľký Meder, zapísané v evidencii Okresného úradu Dunajská Streda, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 1209, a to konkrétne:
dom so súpisným číslom 951 s príslušenstvom, postavený na pozemku parc. reg. „C“ č. 1585 o výmere 434 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
garáž so súpisným číslom 2980 s príslušenstvom, postavená na pozemku parc. reg. „C“ č. 1586 o výmere 21 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
pozemok parc. reg. „C“ č. 1585 o výmere 434 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
pozemok parc. reg. „C“ č. 1586 o výmere 21 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
pozemok parc. reg. „C“ č. 1587 o výmere 1634 m2, druh pozemku: záhrada (ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby:
1. Rodinný dom so súpisným číslom 951, kat. územie Veľký Meder Ide o samostatne stojaci murovaný rodinný dom s jedným nadzemným podlažím, bez podpivničenia, bez obytného podkrovia , s valbovou strechou. Do užívania bol daný v roku 1953. V roku 1962 bola realizovaná prístavba. V roku 2015 bola realizovaná čiastočná rekonštrukcia (nové vnútorné vybavenie hygienických miestností, vnútorných rozvodov vody a kanalizácie, keramických obkladov). Dispozičné riešenie:1. nadzemné podlažie tvorí: dve obytné miestnosti, kuchyňa s jedálenským kútom, predsieň, kúpeľňa, WC a sklad.Zastavaná plocha 1. nadzemného podlažia je 93,07 m2. Technicko – konštrukčné riešenie:Dom je založený na betónových základoch s vodorovnou izoláciou proti zemnej vlhkosti z ťažkých natavovaných asfaltových pásov. Podmurovka je z betónu s priemernou výškou 0,15 m. Zvislé nosné konštrukcie sú murované v prevažnej časti z hlinených tehál v skladobnej hrúbke 0,55 m. Deliace priečky sú murované z tehál hr. 0,15 m. Vnútorné omietky sú vápenné štukové hladké. Stropná konštrukcia je drevená trámová s horným aj dolným dreveným záklopom, s rovným podhľadom. Krov je vyhotovený ako drevený (polo) valbový so stojatou stolicou a s krytinou z azbestocementových šablón na latách. Klampiarske konštrukcie úžľabí strechy sú z obojstranne pozinkovaného plechu, ostatné klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Fasádne omietky sú na všetkých priečeliach zdrsnené. Dvere sú drevené hladké plné alebo zasklené rámové. Okná sú drevené prevažne dvojité s doskovým ostením s vnútornými kovovými žalúziami. Podlahy v obytných miestnostiach sú prevažne z paluboviek, v ostatných miestnostiach je keramická dlažba. Ústredné kúrenie je teplovodné s rozvodom z oceľových trubiek, vykurovacie telesá sú oceľové článkové. Zdrojom vykurovania je kotol ÚK na tuhé palivá zn. H 41 umiestnený v kuchyni. Elektroinštalácia je svetelná aj motorická. V dome je rozvod zemného plynu. Rozvod studenej a teplej vody je vyhotovený z Pe potrubia z centrálneho zdroja. Zdrojom TÚV je elektrický zásobníkový ohrievač vody umiestnený v kúpeľni. Dom je odkanalizovaný do vlastnej žumpy. V kuchyni je kuchynská linka na báze dreva s plynovým sporákom s elektrickou rúrou a nerezovým drezom. V kúpeľni je samostatná sprcha a keramické umývadlo. Batérie sú pákové nerezové, jedna so sprchou. Vo WC je keramická WC kombi misa a keramické umývadielko. V kúpeľni a WC sú keramické obklady stien. V kuchyni sa nachádzajú krbové kachle s uzatvoreným ohniskom. Elektrický rozvádzač je s automatickým istením. 2. Garáž so súpisným číslom 2980, kat. územie Veľký Meder Ide o samostatne stojacu murovanú garáž, s jedným nadzemným podlažím, bez podpivničenia s pultovou strechou. Do užívania bola daná v roku 1975. Dispozične pozostáva z jednej miestnosti, ktorá slúži ako garáž pre osobné motorové vozidlo.Zastavaná plocha garáže je 20,53 m2. Technicko – konštrukčné riešenie:Základy sú betónové s vodorovnou izoláciou proti zemnej vlhkosti z ťažkých natavovaných asfaltových pásov. Zvislé konštrukcie sú murované z plynosilikátových tvárnic v skladobnej hr. 0,3 m. Vnútorné omietky sú vápenné hladké. Stropná konštrukcia je drevená trámová s dolným dreveným záklopom a podbitím krovu. Krov je vyhotovený ako drevený pultový s krytinou z azbestocementových vlnoviek. Klampiarske konštrukcie strechy sú z obojstranne pozinkovaného plechu. Fasádna omietka je vyhotovená na všetkých priečeliach zdrsnená. Garážové vráta sú drevené dvojkrídlové otváravé. Podlaha v miestnosti je s povrchom z hrubého betónu. Elektroinštalácia je svetelná - poistkové automaty. Príslušenstvo predmetu dražby tvorí najmä:1. Hospodárska budovaIde o murovanú budovu s jedným nadzemným podlažím bez podpivničenia so sedlovou strechou. Do užívania bola daná v roku 1965. Dispozične pozostáva z piatich neobytných miestností chlievov a skladu.  Zastavaná plocha hospodárskej budovy je 32,56 m2. Technicko – konštrukčné riešenie:Základy sú betónové s vodorovnou izoláciou proti zemnej vlhkosti z ťažkých natavovaných asfaltových pásov. Zvislé konštrukcie sú murované v prevažnej časti z plných pálených tehál v skladobnej hrúbke 0,15 m. Deliace priečky sú vyhotovené z tehál hr. 0,15 m. Vnútorné omietky sú vápenné hladké. Stropná konštrukcia je vyhotovená drevená trámová s horným dreveným záklopom a viditeľnými trámami. Krov je drevený sedlový s drevenou hambálkovou konštrukciou s krytinou z azbestocementových šablón na latách. Klampiarske konštrukcie strechy sú z obojstranne pozinkovaného plechu, ostatné klampiarske konštrukcie sú vyhotovené z pozinkovaného plechu. Fasádne omietky sú zdrsnené. Dvere sú drevené zvlakové. Podlahy sú z hrubého betónu. Elektroinštalácia je svetelná - poistkové automaty.     2. Letná kuchyňaIde o murovanú drobnú stavbu s jedným nadzemným a jedným podzemným podlažím, s pultovou strechou. Do užívania bola daná v roku 1975. Dispozične pozostáva zo skladu na 1. PP a zádveria a letnej kuchyne na 1. NP.Zastavaná plocha 1. PP je 8,47 m2.Zastavaná plocha 1. NP je 8,47 m2. Technicko – konštrukčné riešenie:Základy sú betónové s vodorovnou izoláciou proti zemnej vlhkosti z ťažkých natavovaných asfaltových pásov. Zvislé konštrukcie sú murované v prevažnej časti z plných pálených tehál v skladobnej hrúbke 0,30 m na 1. PP a 0,15 m na 1. NP. Deliace priečky sú vyhotovené z tehál hr. 0,15 m. Vnútorné omietky sú vápenné hladké. Stropná konštrukcia je vyhotovená ako monolitická betónová. Schody sú kovové. Krov je drevený pultový s krytinou z azbestocementových vlnoviek. Klampiarske konštrukcie strechy sú z obojstranne pozinkovaného plechu. Dvere sú zvlakové drevené. Okno je drevené jednoduché s jednovrstvovým zasklením. Podlahy sú z dusanej zeminy na 1. PP a s povrchom z cementového poteru na 1. NP. Elektroinštalácia je svetelná - poistkové automaty. Na 1. PP sa nachádza vodomer - časť vodovodnej prípojky. Predmet dražby sa celkovo nachádza v dobrom stave. 

Ďalšie parametre nehnuteľnosti

Počet izieb 2
Výmera pozemku 2 089 m2
Úžitková plocha 113 m2
Stav nehnuteľnosti Pôvodný stav

Kontaktné údaje

AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.

AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.

zobraziť telefón