logo reality.sme.sk

Rodinný dom, Rybník, 576 m², Pôvodný stav ID: 2133846

Lokalita: Rybník
Ulica: Viničná
Zastavaná plocha: 576 m2
Pivničná plocha: 1 m2
Výmera pozemku: 600 m2
Úžitková plocha: 576 m2
Stav nehnuteľnosti: Pôvodný stav
Tranzakcia: Predaj
Dátum pridania: 23.06.2021
576 m2
130 000 €

Dražba rodinného domu v Rybníku, okres Levice

POPIS NEHNUTEĽNOSTI

Dátum konania dražby: 03.08.2021 14:30
Miesto dražby: veľká zasadačka na 1. poschodí budovy spol. MEDIAHAUS, s.r.o., Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra

Cena podľa znaleckého posudku: 130000.00,- EUR
Najnižšie podanie: 130000.00,- EUR
Minimálne prihodenie: 200.00,- EUR
Výška dražobnej zábezpeky: 15000.00,- EUR

Prvá obhliadka: 09.07.2021 15:30; pred rodinným domom so súpisným číslom 611, Viničná ulica 12 v obci Rybník.

Druhá obhliadka: 21.07.2021 15:30; pred rodinným domom so súpisným číslom 611, Viničná ulica 12 v obci Rybník.

Predmet dražby:
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Levice, obec: Rybník, katastrálne územie: Rybník, zapísané v evidencii Okresného úradu Levice, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 2088, a to konkrétne:
rodinný dom so súpisným číslom 611 s príslušenstvom, postavený na pozemku parc. reg. „C“ č. 1070/10 o výmere 147 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
rozostavaná prístavba k rodinnému domu bez súpisného čísla s príslušenstvom, postavená na pozemku parc. reg. „C“ č. 1070/11 o výmere 140 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
pozemok parc. reg. „C“ č. 1070/7 o výmere 313 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
pozemok parc. reg. „C“ č. 1070/10 o výmere 147 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
pozemok parc. reg. „C“ č. 1070/11 o výmere 140 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby:
1. Rodinný dom so súpisným číslom 611, na parc. č. 1070/10, kat. územie Rybník Ide o samostatne stojaci podpivničený dom s jedným nadzemným podlažím a obytným podkrovím osadený v mierne svahovitom teréne. Do užívania bol daný v roku 2001. Počas existencie domu boli obnovené niektoré prvky krátkodobej životnosti (výmena okien, výmena kotla ÚK, výmena vybavenia kúpeľne). Dispozičné riešenie:1. podzemné podlažie tvorí: chodba so schodiskom, kúpeľňa, skladové priestory, kotolňa, obytná miestnosť.Zastavaná plocha 1. podzemného podlažia je 145,56 m2.1. nadzemné podlažie tvorí: hala so schodiskom, kuchyňa, jedáleň, spoločenská miestnosť, kúpeľňa, WC a dve izby.Zastavaná plocha 1. nadzemného podlažia je 145,56 m2.2. nadzemné podlažie tvorí: dve izby, kúpeľňa, WC, spoločenská miestnosť.Zastavaná plocha 2. nadzemného podlažia je 137,33 m2. Technicko – konštrukčné riešenie:Dom je založený na železobetónových základoch. Zvislé nosné steny na 1. PP sú monolitické betónové, na 1. NP a 2. NP sú murované z tehál CMD hr. do 50 cm. Obvodové steny sú zateplené kontaktným zatepľovacím systémom. Deliace priečky sú murované z tehál. Strop v suteréne je s viditeľnými železobetónovými trámami, na 1. NP je keramický strop s rovným omietnutým podhľadom a v podkroví je drevený strop s rovným sadrokartónovým podhľadom. Strecha je sedlová s krytinou z betónových tvaroviek. Vonkajšia omietka je vápennocementová hladká. Na časti fasády je dekoračný obklad z dreva. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu, parapety sú hliníkové. Schody sú monolitické železobetónové s povrchom stupňov z keramickej dlažby (medzi 1. PP a 1. NP) a z tvrdého dreva (medzi 1. NP a 2. NP). Okná sú plastové s interiérovými žalúziami, v podkroví sú drevené strešné. Vnútorné dvere sú drevené, v suteréne hladké, na 1. NP a 2. NP sú dyhované. Povrchovú úpravu stien tvorí vápennocementová omietka, v niektorých miestnostiach s maľovkou a v niektorých sú čiastočne tapety.V 1. PP sú betónové schody s nášlapnou vrstvou z keramickej dlažby, hladké dvere, plastové okná, podlahy z keramickej dlažby, svetelná a motorická elektroinštalácia, v kotolni je kotol na tuhé palivo s automatickým dávkovačom paliva. Zdrojom teplej vody je elektrický zásobníkový ohrievač. V kúpeľni je rohová vaňa, umývadlo, WC kombi misa. V obytnej miestnosti je klimatizácia.V 1. NP sú drevené dvere, plastové okná, podlahy v obytných miestnostiach sú laminátové a korkové, v ostatných miestnostiach je keramická dlažba, v kuchyni je kuchynská linka na báze dreva vyhotovená na mieru. Sú v nej zabudované spotrebiče, a to elektrická rúra, sklokeramická varná doska, digestor, umývačka riadu, mikrovlnná rúra, silgranitový drez. V kúpeľni je rohová vaňa, umývadlo, vodovodné batérie sú pákové. V samostatnom WC je keramická WC kombi misa.V 2. NP sú drevené dvere, strešné drevené okná, podlahy v obytných miestnostiach sú veľkoplošné laminátové, v kúpeľni je keramická dlažba, samostatný sprchový kút a umývadlo. V samostatnom WC je keramická WC kombi misa a umývadielko. V obytnej miestnosti je klimatizácia.Vykurovanie v rodinnom dome je ústredné. Dom je napojený na obecnú vodovodnú sieť a rozvod NN. Odkanalizovaný je do žumpy. Plyn je privedený na hranicu pozemku. 2. Rozostavaná prístavba k rodinnému domu, na parc. č. 1070/11, kat. územie RybníkJe realizovaná na základe stavebného povolenia zo dňa 3.7.2001 ako zmena stavby jestvujúceho rodinného domu prístavbou, pričom táto zmena sa skladá z bazéna, kúpeľne, WC, sauny, garáže, z vnútornej elektroinštalácie, plynovodu, kanalizácie, vodoinštalácie a z rozšírenia rozvodov ústredného vykurovania. Predĺženie lehoty na dokončenie výstavby bolo vydané v roku 2010. V súčasnosti nie je stavba dokončená a jej realizácia neprebieha. Zrealizovaná je hrubá stavba - základy, nosné obvodové murivo, krov s krytinou. Jedná sa o jednopodlažnú stavbu, murovanú z tvárnic. Dispozičné riešenie:Zastavaná plocha 1. podzemného podlažia je 35,26 m2.Zastavaná plocha 1. nadzemného podlažia je 112,99 m2. Technicko – konštrukčné riešenie:Základy tvoria betónové pásy z prostého betónu, bazén zo železobetónu. Strecha je sedlová, krytina je betónová škridla BRAMAC. Podlahy sú betónové. Na prepojenie medzi prístavbou a rodinným domom bola naprojektovaná zimná záhrada, v súčasnosti je drevený prístrešok. Vstup do garáže je cez výklopné vráta. Strop je s rovným podhľadom a so sklobetónovými tvárnicami na presvetlenie. Rozostavaná stavba je bez vnútorných a vonkajších povrchových úprav. Okná a dvere nie sú osadené. Vnútorné inštalácie vody, kanalizácie, plynu nie sú realizované. Ústredné kúrenie nie je realizované. Klampiarske konštrukcie ani úpravy podláh nie sú realizované.  Príslušenstvo predmetu dražby tvorí najmä:PrístrešokMedzi rodinný domom a rozostavanou prístavbou je drevený prístrešok. Nosná konštrukcia je stĺpová drevená, strecha je pultová s plechovou tvarovanou krytinou, podlaha je drevená. Do užívania bol daný v roku 2016. Dispozične pozostáva z piatich neobytných miestností chlievov a skladu. Zastavaná plocha prístrešku je 32,76 m2. Predmet dražby sa celkovo nachádza v dobrom stave.

Ďalšie parametre nehnuteľnosti

Počet izieb 7
Výmera pozemku 600 m2
Úžitková plocha 576 m2
Stav nehnuteľnosti Pôvodný stav

Kontaktné údaje

AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.

AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.

zobraziť telefón