logo reality.sme.sk

Rodinný dom, Herľany, 248.25 m², Pôvodný stav ID: 2053941

Lokalita: Herľany
Ulica: Herľany
Zastavaná plocha: 248.25 m2
Pivničná plocha: 1 m2
Výmera pozemku: 1008 m2
Úžitková plocha: 248.25 m2
Stav nehnuteľnosti: Pôvodný stav
Tranzakcia: Predaj
Dátum pridania: 21.04.2021
248,3 m2
77 100 €

Dražba rodinného domu v obci Herľany, okres Košice - okolie!

POPIS NEHNUTEĽNOSTI

Dátum konania dražby: 03.06.2021 10:00
Miesto dražby: Conference room na 7. poschodí v budove Congress hotel Centrum, Južná trieda 2/A, 040 01 Košice, spoločnosť b&c language school, s.r.o.

Cena podľa znaleckého posudku: 77100,- EUR
Najnižšie podanie: 77100,- EUR
Minimálne prihodenie: 200,- EUR
Výška dražobnej zábezpeky: 15000,- EUR

Prvá obhliadka: 14.05.2021 12:15; pred rodinným domom so súp.č. 79 v obci Herľany, okres Košice – okolie.

Druhá obhliadka: 31.05.2021 12:15; pred rodinným domom so súp.č. 79 v obci Herľany, okres Košice – okolie.

Predmet dražby:
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Košice - okolie, obec: Herľany, katastrálne územie: Herľany, zapísané v evidencii Okresného úradu Košice, katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 210, a to konkrétne:
dom so súpisným číslom 79 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 134/13 o výmere 70 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
pozemok parcely registra „C“ č. 134/9 o výmere 938 m², druh pozemku: orná pôda,
pozemok parcely registra „C“ č. 134/13 o výmere 70 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby:
Rodinný dom so súpisným číslom 79 v obci HerľanyPredmet dražby je súčasťou zástavby rodinných domov, prístupný po spevnenej komunikácii. Dom je samostatne stojaca stavba v súčasnosti využívaná na rodinné bývanie. Dom nie je podpivničený a má dve nadzemné podlažia a obytné podkrovie. Bol postavený na základe stavebného povolenia č.  37/2005 – He zo dňa 28.04.2005 vydaného obcou Herľany. Predmet dražby bol daný do užívania v roku 2008. Rodinný dom je napojený na rozvod elektrickej energie a vody z obecného rozvodu. Odkanalizovaný je do čistiarne odpadových vôd. Orientácia obytných miestností je na východ a západ. V obci sa nachádza predajňa potravinárskeho tovaru, pohostinské odbytové stredisko, turistická ubytovňa, pošta a základná škola. Dispozičné riešenie: I.NP: schodisko, garáž, miestnosť pre realizáciu zabíjačiek, kotolňa, dielňa a práčovňa.Zastavaná plocha I.NP je 82,75 m2. II.NP: zádverie, schodisko, kuchyňa s obývacou izbou a kúpeľňa.Zastavaná plocha II.NP je 82,75 m2. Podkrovie: schodisko, kúpeľňa a tri izby.Zastavaná plocha podkrovia je 82,75 m2. Technicko - konštrukčné riešenie:Založenie domu je na základových pásoch s vodorovnou izoláciou. Zvislé nosné konštrukcie v I.NP sú murované zo základových tvárnic hr. 400 mm, v II.NP a podkroví z plynosilikátových tvárnic hr. 400 mm. Vnútorné priečky sú murované z plynosilikátových tvárnic hr. 150 mm. Stropné konštrukcie na I.NP a II.NP sú železobetónové s rovným podhľadom, nad podkrovím sú drevené trámové s rovným podhľadom. Strecha je sedlová s krytinou z pálených betónových tvárnic BRAMAC, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu - žľaby a zvody. Schodisko je osadené na železobetónovej doske, v I.NP z keramickej dlažby a v II.NP z kobercov. Hrubá omietka domu je nedokončená. Vnútorné úpravy povrchov tvoria vápenné omietky stropov, stien – maľby, v kúpeľniach, práčovni a okolo kuchynskej linky sú keramické obklady stien. Okná sú plastové s predokennými vnútornými žalúziami. Dvere sú dyhované, osadené v obložkových zárubniach. Podlahy v rodinnom dome v I.NP sú betónové hrubé, v práčovni je keramická dlažba. V ostatných nadzemných podlažiach sú plávajúce podlahy, v sociálnych zariadeniach a komunikačných priestoroch sú keramické dlažby. Vybavenie: I. nadzemné podlažie: v práčovni sa nachádza vaňa, v miestnosti pre realizáciu zabíjačiek je sprchová vaňa pre úpravu ošípaných pri zabíjačke. V rodinnom dome je kúrenie zabezpečené kotlom na tuhé palivo Viadrus so zásobníkom na teplú vodu umiestneným v kotolni.II. nadzemné podlažie: kuchynská linka z materiálov na báze dreva s nerezovým drezom, v kuchynskej linke je zabudovaná sklokeramická elektrická varná doska s odsávačom pár, elektrická rúra na pečenie a umývačka riadu bez predných dvierok. V kúpeľni sa nachádza sprchovací kút s masážnymi tryskami, umývadlo a WC so zabudovanou splachovacou nádržkou.Podkrovie: v kúpeľni sa nachádza rohová vaňa, umývadlo a WC. Predmet dražby sa celkovo nachádza v nedokončenom stave.

Ďalšie parametre nehnuteľnosti

Počet izieb 4
Výmera pozemku 1 008 m2
Úžitková plocha 248,3 m2
Stav nehnuteľnosti Pôvodný stav

Kontaktné údaje

AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.

AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.

zobraziť telefón