logo reality.sme.sk

Poľnohospodárska pôda, Turčianske Teplice, 4000 m² ID: 2045824

Lokalita: Turčianske Teplice
Ulica: Diviaky
Výmera pozemku: 4000 m2
Tranzakcia: Predaj
Dátum pridania: 14.04.2021
0 m2
11,9 €

NA PREDAJ pozemok v Diviakoch – časť Turčianske Teplice

POPIS NEHNUTEĽNOSTI

POZEMOK VŠEOBECNE:
* pozemok je v zmysle ÚPI súčasťou poľnohospodárskeho dvora,
* poľnohospodársky dvor sa nachádza na okraji obce - mimo obytnej časti,
* je rovinatý, bez IS na pozemku – nachádzajú sa na susedných pozemkoch dvora,
* k pozemku vedie oficiálny prístup – bližšie informácie po zápise geometrického plánu.

PRÁVNY STAV:
* pozemok je vedený Okresným úradom Turčianske Teplice, v katastrálnom území Diviaky - extravilán,
* register E KN, orná pôda – pripravuje sa úprava geometrickým plánom na zmenu klasifikácie pozemku na zastavané plochy a nádvoria v registri C KN,
* spoluvlastnícky podiel 1/1-ina,
* výmera cca 4.000 m2 – bude upresnená pripravovaným GP,
* na pozemku stoja budovy, na LV nezapísané, bez vlastníka, toho času nevyužívané okrem zemiakárne.

KÚPNA CENA, PODMIENKY
* kúpna cena v celosti: 11,90 Eur/m2 - po častiach dohodou,
* predávaný spoluvlastnícky podiel: 1/1-ina,
* pozemok je bez tiarch a vecných bremien,
* platba vlastnými finančnými prostriedkami.

„INFO“
Ostatné aktuálne sa meniace informácie o pozemku, o pripravovanom GP, prístupovej ceste Vám rada poskytnem telefonicky 0904 614 108, e-mailom.

Ďalšie parametre nehnuteľnosti

Výmera pozemku 4 000 m2

Kontaktné údaje

Winners Reality Slovakia, s.r.o.

Miroslava Dobrotková

zobraziť telefón