logo reality.sme.sk

Poľnohospodárska pôda, Horné Mladonice ID: 1894500

Lokalita: Horné Mladonice
Ulica: nezadaná
Tranzakcia: Predaj
Dátum pridania: 21.11.2020
0 m2
5 500 €

PREDAJ - Trvalé trávne porasty v k.ú. Horné Mladonice

POPIS NEHNUTEĽNOSTI

Spoločnosť Slovak Estate s.r.o. ponúka na predaj spoluvlastnícke podiely a parcely v spoluvlastníckom podiele 1/1 na trvalých trávnych porastoch v k.ú. Horné Mladonice.
Celková výmera nehnuteľností tvorí spolu 14.300,50 m2

Parcela E 2281 vo výmere 8119 m2 a spoluvlastníckom podiele 4/8 je evidovaná pre katastrálne územie Horné Mladonice, okres Krupina.

Parcela E 2150 vo výmere 2858 m2 v podiele 1/1 je evidovaná pre katastrálne územie Horné Mladonice, okres Krupina.

Parcela E 2155 vo výmere 7383 m2 v podiele 1/1 je evidovaná pre katastrálne územie Horné Mladonice, okres Krupina.

V cene je zahrnutý kompletný právny servis vrátane prípravy kúpnych zmlúv, vklad do katastra nehnuteľností a správne poplatky.

Ďalšie parametre nehnuteľnosti

Výmera pozemku 0 m2

Kontaktné údaje

Slovak Estate s.r.o.

Martin Hejdiš

zobraziť telefón